Vesivoimalaitos voi tuottaa kunnalle sähköä.

Osa paikallisomisteisista sähköyhtiöistä on asettanut alueellisia rajoituksia myymälleen sähkölle. Sähköä ei myydä oman jakelualueen ulkopuolelle, minkä seurauksena on syntynyt halvan sähkön alueita, joista hyötyvät paikalliset asukkaat. Selvityksemme mukaan halvimman ja kalleimman sähkösopimuksen välillä on yli 0,35 senttiä eroa.

Jo sähkökriisin alussa, ennen kuin puhuttiin vielä edes kriisistä, osa sähköyhtiöistä rajoitti sähkön myyntialuetta ja piti moniin muihin verrattuna suorastaan huokeita hintoja. Sähkön hinnat olivat pitkään halvat esimerkiksi Seinäjoen Energialla ja Alajärven Sähköllä, jotka ilmoittivat kotisivuillaan sähkönmyynnin rajoittuvan vain paikallisalueelle.

Kuuluisaksi alueellisen myyntirajoituksen teki Kokkolan Energia, joka aikaisemmin myi sähköä kaikkialle Suomeen. Kokkolan mallissa sähkönmyynti rajoitettiin vain omalle jakelualueelle ja sähkön hinnalle asetettiin 16 c/kWh hintakatto. Kaikki toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset Kokkolan alueen ulkopuolelle irtisanottiin. Tämän käytännön ovat sittemmin omaksuneet monet kuntien ja kaupunkien omistamat sähköyhtiöt ja konsernit, joilla on omaa sähköntuotantoa ja vastaavat sekä sähkönmyynnistä että jakelusta alueella. Sähköä on saatettu myydä näillä alueilla markkinahintaa huomattavasti edullisemmin.

Fortum
Duo
Kesto
24kk Määräaikainen
Sopimustyyppi
Yleinen
Sähkön hinta
7.69 snt/kWh
Kuukausimaksu
3.99 €/kk
Arvio 3000 kWh/v
278.58 € 
?Hinta-arvio sisältää ainoastaan sähkönkulutuksen hinnan. Arvio ei sisällä sähkön siirtomaksua.
Tuotantotapa
Ydinvoima50%
Uusiutuva50%
Lue lisätiedot >
Voit vaikuttaa sähkön hintaan
24 kk määräaikainen sopimus
+/-5 c/kWh
Pitkä määräaika
Fortum Duo on 2 vuoden määräaikainen sähkösopimus, jossa sähkön hinta muodostuu kiinteästä sähkön hinnasta ja pörssihintaan perustuvasta kulutusvaikutuksesta. Kulutusvaikutus on +/- 5 c/kWh, riippuen mihin aikaan vuorokaudesta sähköä käytetään. Lisäksi veloitetaan kuukausittainen perusmaksu. Fortum Duon sähkö on tuotettu ydinvoimalla ja uusiutuvalla energialla. Lisämaksusta tarjolla on muitakin vaihtoehtoja.

Suomessa on noin 42 sähköä myyvää yritystä. Osa energiayhtiöistä on perustanut erillisiä sähkönmyyntiyhtiöitä, jotka vastaavat useamman energiayhtiön sähköntuotannon myynnistä. Näitä ovat esimerkiksi Oomi Energia, joka vastaa muun muassa Vantaan Energian, Lahti Energian ja Oulun Energian sähkön myynnistä ja Omavoima, joka myy Rauman Energian, Vakka-Suomen Voiman, Leppäkosken Energian ja Valkeakosken Energian tuottamaan sähköä.

Paikallisten energiayhtiöiden lisäksi Suomessa toimii valtion omistamia energiayhtiöitä, kuten Fortum ja Ruotsin valtion omistama Vattenfall. Lisäksi on ulkomaisia sähköntuottajia, kuten Enefit Virosta ja Nordic Green Energy Norjasta. Sähköä myyvät myös yritykset, joilla ei ole ollenkaan omaa tuotantoa, eivätkä he edusta mitään energiayhtiötä. Nämä yritykset hankkivat myymänsä sähkön suoraan pörssistä ja myyvät eteenpäin sähkösopimuksina kuluttajille. Suurin osa näistä yhtiöistä on ajautunut sittemmin konkurssiin pitkittyneiden korkeiden hintojen takia.

Ero halvimman ja kalleimman välillä yli 0,35 c/kWh

Keräsimme sähkön hintatiedot 41 sähkönmyyntiyhtiöltä, jotka tarjosivat joko määräaikaista tai toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta. Poimimme kunkin yhtiön halvimman sähkön hinnan. Hinnassa ei ole huomioitu kuukausittaista perusmaksua. Mukana ei ole myöskään pörssisähkösopimuksia. Koska hinnat on poimittu helmikuussa viikolla 6, on sähkön hinnoissa 10 % arvonlisävero. Sähkön hinnat ovat voineet myös tästä muuttua.

Tämän hetken halvin sähkön hinta löytyy Alajärven sähkö Oy:ltä, jonka toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen hinta on 10,2 c/kWh. Yhtiö myy sähköä vain paikallisesti. Toiseksi halvin on Helsingin kaupungin omistama Helen, joka myy 2 vuoden määräaikaista 10,85 c/kWh hinnalla. Sopimusta myydään ainakin tällä hetkellä kaikkialle Suomeen. Myös Korpelan Voiman 11,55 c/kWh on 2 vuoden määräaikainen, jossa ei ole alueellisia rajoituksia.

Kalleimpien kärki muodostuu Keuruun Energiasta, Enefitistä ja Ilmattaresta. Näistä vain Keuruun Energia myy paikallisesti. Heidän halvin sähkön hinta on tällä hetkellä 29,5 c/kWh, mutta kyseessä on varttisähkö, jossa sähkön hinta vaihtuu 3 kuukauden välein. Kallein määräaikainen sopimus on Enefitin 36 kk sähkösopimus, jossa hinta on 29,7 c/kWh koko 3 vuotta. Kallein toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus puolestaan on Ilmattarella, jolla hinta on 48,43 c/kWh.

Oomi tarjosi tällä hetkellä ainoastaan pörssisähkösopimusta, minkä takia sitä ei listasta löydy.

SähköyhtiöHalvin sähkön hinta c/kWhSähkösopimustyyppiKuntaomisteinen sähköyhtiö*Myy vain paikallisille
Alajärven Sähkö Oy10,2Toistaiseksi voimassa olevaxx
Helen10,8524 kk määräaikainenx
Korpelan Voima11,5524 kk määräaikainenx
Keravan Energia11,96 kk määräaikainenx
Koillis-Satakunnan Sähkö12,424 kk määräaikainenxx
Väre12,724 kk määräaikainen
Turku Energia12,7212 kk määräaikainenx
Nurmijärven sähkö12,9924 kk määräaikainenxx
Fortum13,4824 kk määräaikainen
Äänekosken Energia11,986 kk määräaikainenxx
Seinäjoen energia13,57Toistaiseksi voimassa olevax
Vattenfall13,7324 kk määräaikainen
Vihreä älyenergia13,7424 kk määräaikainen
Porvoon Energia13,924 kk määräaikainenxx
Vimpelin Voima14,9Toistaiseksi voimassa olevax
Naantalin Energia1524 kk määräaikainenx
Tampereen sähkölaitos156 kk määräaikainenx
PKS – Pohjois-Karjalan Sähkö Oy15,424 kk määräaikainenx
KSS Energia15,6324 kk määräaikainenx
Lumme Energia15,912 kk määräaikainen
Kronoby Elverk16,9Toistaiseksi voimassa olevax
Imatran Seudun sähkö ISS17,4724 kk määräaikainen
Kokemäen Sähkö17,512/24 kk määräaikainenx
Köyliön-Säkylän sähkö oy17,524 kk määräaikainenx
Kokkolan Energia17,6Toistaiseksi voimassa olevaxx
Kuoreveden Sähkö Oy17,6Toistaiseksi voimassa oleva
Paneliankosken Voima17,712/24 kk määräaikainen
Lammaisten Enegia18,724 kk määräaikainenx
Vetelin Energia19,84Toistaiseksi voimassa olevaxx
Forssan energia19,85Toistaiseksi voimassa olevax
Sallilan Energia19,85Toistaiseksi voimassa olevax
Vaasan Sähkö19,87Toistaiseksi voimassa oleva
Herrfors20Toistaiseksi voimassa olevax
Nordic Green Energy20,924 kk määräaikainen
Parikkalan Valo23,05Toistaiseksi voimassa oleva
Raaseporin Energia26,5224 kk määräaikainenx
Kymenlaakson sähkö – ksoy26,6Toistaiseksi voimassa olevaxx
Omavoima27,9Toistaiseksi voimassa oleva
Keuruun Energia29,9Toistaiseksi voimassa olevaxx
Enefit29,736 kk määräaikainen
Ilmatar48,43Toistaiseksi voimassa oleva
*Kunta tai kuntayhtymän omistama kokonaan tai osittain. Taulukosta käy hyvin selville mikä sähköyhtiö on kuntaomisteinen ja myykö yhtiö sähköä muualle Suomeen.

Vertailussa halvin ja kallein toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Ero halvimman ja kalleimman välillä konkretisoituu, kun lasketaan sähkönkulutukselle hinta. Jos pientaloudessa kuluu sähköä 2 000 kWh vuodessa, tarkoittaa se Alajärven Sähkön asiakkaana 204 euroa vuodessa ja 17 euroa kuukaudessa. Ilmattaren asiakkaana vuosihinnaksi tulee 968,6 euroa, mikä on 80,7 euroa kuukaudessa.

Vertailussa halvin ja kallein määräaikainen sopimus

Sähkölämmitteisessä omakotitalossa, jossa sähköä kuluu 15 000 kWh vuodessa saadaan Helenin 2-vuoden sopimuksella (halvin määräaikainen sopimus) vuosihinnaksi 1627,50 euroa, joka tekee kuukautta kohden noin 135,6 euroa. Enefitin 3-vuoden sopimuksella (kallein määräaikainen sopimus) vuoden hinnaksi tulee 4 455 euroa, joka on kuukaudessa 371,25 euroa.

Erot sopimusten välillä voivat tuoda jopa neljä kertaa kalliimman sähkölaskun.

Myyntirajoitukset asukkaiden etu

Ennen hintojen nousua, esimerkiksi Alajärven Sähköllä ja Seinäjoen Energialla, yleissopimusten hinnat pyörivät 4-5 c/kWh tienoilla. Hintojen nousu on näissä yhtiöissä pysynyt varsin maltillisena, kun miettii, että paikallisyhtiöt pitivät pitkään kiinni halvoista hinnoista ja nytkin hinnat ovat 10-13,5 c/kWh tuntumassa. Muualla Suomessa hinnannousu on ollut päätä huimaavaa ja hinnat ovat pahimmillaan pyörineet 25-40 c/kWh. Enemmistöllä yhtiöistä sähkön hinnat ovat edelleen 17-26 c/kWh.

Miten halpa hinta on mahdollista?

Suurin osa sähköyhtiöistä on kuntaomisteisia tai paikallisten omistamia yksityisvoimaloita, joilla ei välttämättä ole halua, eikä tarvetta nostaa sähkön hintaa, jos omatuotanto vain riittää turvaamaan paikallisten sähkön saannin. Kunnan tai kaupungin kannalta sähkön hintojen nostamatta jättäminen on myös taktinen veto aikana, jolloin kaikki kallistuu ja inflaation vaikutus talouksiin on suuri. Jatkossa kunnat varmasti miettivät tarkemmin myydäänkö kuntaomisteiset energiapalvelut pois. Omavarainen sähköntuotanto voi myös koitua kuntien eduksi paikoissa, joissa väestö vähenee.

Kirjoittanut

Minna työskentelee tällä hetkellä hakukoneoptimoinnin ja sisältötuotannon parissa. Hän on koulutukseltaan medianomi ja työskennellyt aikaisemmin muun muassa toimittajana. Viimeiset kolme vuotta hän on seurannut aktiivisesti sähkö ja talousasioita, joiden ilmiöistä ja vaikutuksista hän haluaa kirjoittaa kansantajuisesti. Minna asuu tällä hetkellä maaseudulla vanhassa talossa ja pohtii muiden kansalaisten tavoin, mikä olisi paras lämmitysratkaisu mihin päivittää.