Sähköyhtiöt Suomessa 2023

Päivitetty lista Suomessa toimivista sähköyhtiöistä, jotka myyvät sähköä kuluttajille, joko valtakunnallisesti tai paikallisesti. Esittelyissä on yhtiöiden tarjoamat sähkösopimukset sekä lisäpalvelut. Lisäksi kerromme kokemuksia sähköyhtiön hinnoittelusta ja millainen on yhtiön tarjonta, esimerkiksi uusiutuvan energian osalta. Paikallisesti myyvien sähköyhtiöiden sähkötuotteet löydät yhtiön esittelysivulta, sopimuksia ei ole listattu sähkösopimusvertailuun mukaan.

Alajärven Sähkö Oy on yksityinen osakeyhtiö, josta Alajärven kaupunki omistaa 7 %. Yhtiöllä on vesivoimalaitos Kurejoella ja ydinvoimaosuuksia. Alajärven Sähkö tuottaa myymänsä energian seuraavasti: uusiutuvat yhteensä 78,8%: Bioenergia 14,2%, Tuulivoima 35,5%, Vesivoima 29,1%. Ydinvoima 21,2%.
Ekosähkö Oy on Lumme Energian itsenäinen tytäryhtiö, joka myy ainoastaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Ekosähkön myymä energia on tuotettu pienvesivoimalla, bioenergialla ja tuulivoimalla.
Enefit on virolainen sähköyhtiö ja Eesti Energian tytäryhtiö, jolla ei ole lainkaan omaa tuotantoa. Energian yhtiö hankkii ostamalla tukkumarkkinoilta. Enefit myy Suomessa ainoastaan 100 % vihreää sähköä, joka on peräisin vesi-, tuuli-, aurinko- ja bioenergiasta.
Forssan Energia vastaa sähkönmyynnistä Hämeen seudulla, mutta myy myös muualle Suomeen. Yhtiö on osa Sallila Energia-konsernia. Forssan Energian myymä sähkö on tuotettu ydinvoimalla, fossiilisilla energialähteillä ja turpeella sekä uusiutuvilla energialähteillä.
Fortum Oyj on kotimainen energiayhtiö, jonka suurimpana omistajana toimii Suomen valtio. Fortum toimii 10 eri maassa. Fortum tuottaa sähköä aurinkoenergialla, hiilivoimalla, ydinvoimalla, tuulivoimalla ja vesivoimalla. Se omistaa myös useita lämpölaitoksia, hyödyntää hukkalämpöä sekä uusiutuvia biopolttoaineita.
Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö, joka myy sähköä koko maahan. Helen omistaa useampia voimalaitoksia ja käyttää energianlähteenä kivihiiltä, maakaasua, ydinvoimaa, vesivoimaa, aurinkoenergiaa, tuulivoimaa sekä polttoöljyä ja puupellettiä.
Herrfors on pietarsaarelainen sähköyhtiö, joka kuuluu osana Katternö-konsernia. Herrfors myy sähköä, joka on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, ydinvoimalla ja fossiilisilla energialähteillä.
Ilmatar Windpower Oyj eli Ilmatar on kotimainen yritys, joka tuottaa ja myy ainoastaan tuulella tuotettua sähköä. Ilmattarella on Suomessa useampi tuulipuisto ja niiden tuottama sähkö on alkuperätodennettua.
Imatran Seudun Sähkö lyhyemmin ISS Oy on energia-alan konserni, joka tuottaa, hankkii, myy ja jakelee sähköä. Imatran Seudun Sähkö tuottaa myymänsä energian ydinvoimalla, fossiilisilla sekä uusiutuvilla energialähteillä.
Karhu Voima on kotkalainen energiayhtiö, jonka yksityisasiakkaille myymä sähkö on 100 % uusiutuvaa energiaa. Yhtiö käyttää myös ydinvoimaa ja fossiilisia energialähteitä sekä turvetta sähköntuotannossa.
Keravan Energia Oy on Keravan kaupungin ja Sipoon kunnan omistama energiayhtiö, joka myy sähköä ympäri Suomen. Keravan Energia tuottaa myymänsä sähkön ydinvoimalla, fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella sekä uusiutuvilla energialähteillä.
Keski-Suomessa toimiva Keuruun Sähkö Oy on alkuperäinen emoyhtiö, joka yhdessä Keuruun Lämpövoiman ja Radiki Oy:n kanssa muodostavat Keuruun Energia konsernin.
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy on vahvasti paikallinen toimija, joka kuitenkin myy sähköä ympäri Suomen. Koillis-Satakunnan Sähkö ostaa noin 80 % myymästään energiasta pörssistä ja loput se tuottaa itse vesivoimalla.
Kokemäen Sähkö myy energiaa, joka on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä ja ydinvoimalla. Kokemäen Sähkö on panostanut tuuli-, aurinko- ja ydinvoimatuotantoon, joista se omistaa tuotanto-osuuksia.
Kokkolan Energia Oy on paikallinen yhtiö, joka myy sähköä ympäri Suomen. Kokkolan Energia tuottaa sähköä ydinvoimalla, uusiutuvilla sekä fossiilisilla energialähteillä.
Korpelan Voima on pohjanmaalainen energiakonserni, joka myy sähköä ympäri Suomen. Korpelan Energian myymä sähkö on tuotettu ydinvoimalla, fossiilisilla polttoaineilla ja uusiutuvalla energialla.
Kotimaan Energia Oy on Fortumin tytäryhtiö, joka myy sähköä kaikkialle Suomeen. Omaa energiantuotantoa yhtiöllä ei ole, mutta Kotimaan Energian myymä sähkö on Suomessa tuotettua uusiutuvaa energiaa.
Kronoby Elverk on paikallinen energiayhtiö, joka toimittaa sähköä Kruunupyyn, Pedersören ja Kokkolan alueelle. Kronoby Elverk kuuluu osana Katternö-konsernia. Sähkö on tuotettu uusiutuvilla, fossiilisilla energialähteillä sekä ydinvoimalla.
Kymenlaakson Sähkön tuottamasta energiasta vajaa puolet on omaa tuotantoa ja puolet on ostettu pohjoismaisesta tukkupörssistä. Kymenlaakson Sähkö myy uusiutuvilla, ydinvoimalla, fossiilisilla ja turpeella tuotettua sähköä.
KSS Energia käyttää sähköntuotannossa pääosin uusiutuvaa energiaa, mutta jonkin verran myös ydinvoimaa, fossiilisia polttoaineita, sekä turvetta. KSS Energia on Kouvolalainen yhtiö, joka myy sähköä koko Suomeen.
Kuoreveden Sähkö Oy:n myymästä energiasta 99,4 % on uusiutuvaa energiaa ja loput ydinvoimalla ja fossiilisilla energialähteillä tuotettua sähköä. Yhtiöllä on vesivoimatuotantoa ja loput sähköstä hankitaan pörssistä.
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy on paikallinen toimija, joka myy joitakin sähkösopimuksia ympäri Suomen. Suurin osa Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n myymästä energiasta on ostettu pörssistä, mutta yhtiö omistaa myös tuotanto-osuuksia voimalaitosyksiköistä.
Lammaisten Energia osa-omistaa ja tuottaa sähköä ydinvoimalla ja uusiutuvilla energialähteillä. Lisäksi energiaa hankitaan tukkupörssistä.
Loisteen sähkönmyynti on siirtynyt Lumme Energialle.
Lumme Energia on Suur-Savon Sähkön ja Etelä-Savon Energian perustama sähkönmyyntiyhtiö, joka myy ydinvoimalla, fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella, sekä uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä.
Lumo Energia on Suomessa toimiva energiayhtiö, jonka pääomistaja on yhdysvaltalainen Genie Energy Ltd. Yhtiöllä ei ole lainkaan omaa sähköntuotantoa, vaan energia hankitaan pörssistä. Lumo Energia myy sähköä koko Suomeen.
Naantalin Energian myymä sähkö on tuotettu ydinvoimalla, fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella sekä uusiutuvilla energialähteillä. Naantalin Energia myy sähköä ympäri Suomen.
Nivos Oy on osa Nivos-konsernia, jonka omistaa Mäntsälän kunta. Nivos Oy:llä ei ole lainkaan omaa sähköntuotantoa. Nivoksen myymä sähkö on ostettu sähköpörssistä ja paikallisilta pientuottajilta.
Nordic Green Energy, viralliselta nimeltään Switch Nordic Green AB, on suuren norjalaisen Fjordkraft energiakonsernin omistama sähköyhtiö, joka on keskittynyt uusiutuvan energian tuottamiseen ja toimittamiseen. Yhtiö myy sähköä koko Suomeen.
Nurmijärven kunnan omistamalla Nurmijärven Sähköllä ei varsinaisesti ole omaa energiatuotantoa, mutta se omistaa osuuksia kotimaisesta tuulivoimasta, biolauhdetuotannosta ja ydinvoimasta. Suurin osa myydystä sähköstä on ostettu tukkupörssistä ja tuotettu ydinvoimalla, fossiilisilla sekä uusiutuvilla energianlähteillä.
Omavoima on energianmyyntiyhtiö, joka vastaa omistajayhtiöiden Leppäkosken Energia Oy, Rauman Energia Oy, Vakka-Suomen Voima Oy ja Valkeakosken Energia Oy sähkönmyynnistä. Omavoiman myymä sähkö on tuotettu ydinvoimalla, fossiilisilla sekä uusiutuvilla energialähteillä.
Oomi Energia on vuonna 2020 perustettu Suomen suurin energianmyyntiyhtiö. Oomi Energia edustaa Vantaan Energiaa, Lahti Energiaa, Pori Energiaa, Oulun Seudun Sähköä sekä Oulun Sähkönmyynti Oy:ta ja sen osakkaita. Oomi myy sähköä, joka on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä, ydinvoimalla ja fossiilisia polttoaineita käyttämällä.
Outokummun Energian sähkösopimuksista vastaa nykyisin Lumme-Energia.
Paneliankosken Voima on energiayhtiö, joka ostaa enimmän sähkön tukkupörssistä. Paneliankosken Voimalla on omistusosuuksia vesi- ja tuulivoimasta sekä omat vesivoimalat Paneliankoskella ja Eurajoella.
Parikkalan Valo Oy on energiayhtiö, joka huolehtii sähkönjakelusta lähialueelle ja myy sähköä koko Suomeen. Parikkalan Valolla ei ole omaa energiantuotantoa, vaan yhtiö hankkii myymänsä sähkön Nord Pool-pörssistä sekä pientuottajilta.
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy eli PKS tuottaa nykyään pääasiassa vesi- ja tuulivoimaa, mutta ostaa pörssistä sekasähköä, jossa on käytetty ydinvoimaa ja fossiilisia polttoaineita.
Porvoon Energia myy ainoastaan uusiutuvaa energiaa, kuten vesi-, bio-, tuuli- ja aurinkovoimaa, joita se tuottaa muun muassa paikallisesti Porvoossa ja Loviisassa. Porvoon Energia myy sähköä koko Suomeen.
Raaseporin Energia on paikallinen energiayhtiö, jolta saa myös sopimuksen muualle Suomeen. Raaseporin tuottama sähkö on 100 % uusiutuvaa energiaa, joka tuotetaan vesi- ja tuulivoimalla sekä puuhakkeella.
Sallilan Energia myy sähkösopimuksia kaikkialle Suomeen. Sallilan Energian myymä sähkö on tuotettu ydinvoimalla, fossiilisilla polttoaineilla ja uusiutuvilla energialähteillä.
Seinäjoen Energia on Seinäjoen kaupungin omistama energiayhtiö, joka lähtökohtaisesti palvelee Seinäjoen ja lähialueiden asukkaita. Yritys omistaa vesivoimalaitoksia. Seinäjoen Energian myymä sähkö on tuotettu ydinvoimalla sekä fossiilisilla ja uusiutuvilla energialähteillä.
Tampereen Sähkölaitos tuottaa energiaa pääasiassa uusiutuvista energialähteistä, kuten vesi- ja tuulivoima sekä puuperäisillä polttoaineilla. Myynnissä on myös ydinvoimalla, turpeella ja fossiilisilla energianlähteillä tuotettua sähköä, jonka sähkölaitos ostaa suoraan tukkupörssistä. Tampereen Sähkölaitos myy sopimuksia koko maahan.
Turku Energia on Turun kaupungin omistama energiakonserni, joka myy sähköä kaikkialle Suomeen. Turku Energian myymä sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, ydinvoimalla ja fossiilisilla energialähteillä. Yhtiö omistaa osuuksia muun muassa vesi-, tuuli- ja ydinvoimasta.
Vaasan Sähkö Oy on osa Vaasan kaupungin omistamaa konsernia, joka tuottaa ja myy sähköä kaikkialle Suomeen. Vaasan Sähkö tuottaa myymänsä energian seuraavasti: uusiutuva energia, ydinvoima ja fossiiliset energianlähteet.
Valkeakosken Energian sähkönmyynti on siirtynyt Omavoimalle.
Vattenfall Oy on Ruotsin valtion omistama energiayhtiö, joka on yksi suurimmista sähkön ja lämmityksen tuottajista ja jälleenmyyjistä Euroopassa. Vattenfall käyttää sähköntuotannossa energialähteinä ydinvoimaa, fossiilisia polttoaineita ja turvetta sekä uusiutuvia energianlähteitä.
Vetelin Energian tuottama sähkö tulee Vetelin vesivoimalitoksista sekä muista vesi- ja tuuli osakkuuslaitoksista. Vetelin Energia myy sähköä kaikkialle Suomeen.
Vihreä Älyenergia on kotimainen energianmyyjä, jolla ei ole lainkaan omatuotantoa, vaan sähkö on hankittu pörssistä. Vihreä älyenergia myy ainoastaan hiilineutraalia sähköä, joka on tuotettu tuulella ja ydinvoimalla. Sähköä voi ostaa kaikkialle Suomeen.
Vimpelin Voima on Etelä-Pohjanmaalla toimiva energia-alan konserni, joka myy sähköä vain paikallisesti ja omistaa osuuksia sähköntuotannoista.
Väre Oy on Savon Voima Oyj, Kuopion Energia Oy, Jyväskylän Energia Oy ja Lappeenrannan Energia Oy:n omistama energianmyyntiyhtiö, joka tekee sopimuksia ympäri Suomen. Väre on Suomen neljänneksi suurin sähkönmyyjä. Väre myy sähköä, joka on tuotettu ydinvoimalla, uusiutuvilla energianlähteillä ja fossiilisilla polttoaineilla.
Äänekosken Energia Oy on Äänekosken kaupungin omistama energiayhtiö, joka myy sähköä ympäri Suomen. Yhtiö omistaa osuuksia vesivoimaloista ja tarvittaessa hankkii lisäenergiaa pörssistä. Äänekosken Energian myymä sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, ydinvoimalla sekä fossiilisilla energialähteillä ja turpeella.

Sähköyhtiöt

Saadaksesi sähköt kotiisi, sinun tulee solmia sopimus sähköyhtiön kanssa. Yhtiöitä on kahdenlaisia, joista toinen vastaa sähkönsiirrosta ja toinen myynnistä. Yleensä saat molemmat palvelut saman katon alta, mutta käytetty sähkö on mahdollista myös ostaa toiselta yhtiöltä. Sähkön hinta kannattaakin aina kilpailuttaa, niin varmistat halvimman sähkösopimuksen itsellesi.

Sähköyhtiöt Suomessa – useita vaihtoehtoja

Suomessa toimii useita sähköyhtiöitä, joista enemmistö myy sähköä koko Suomeen ja osa vain paikallisesti ja lähialueille. Enemmistö on kotimaisessa omistuksessa olevia, mutta suurimmat yhtiöt ovat monikansallisia, joilla on toimintaa useassa eri maassa.

Suurimmalla osalla Suomessa toimivista sähköyhtiöistä on edes jonkinlaista omatuotantoa tai ne omistavat osan jostain energiantuotantolaitoksesta. Ydinvoima, vesivoima ja tuulivoima ovat yleisiä sähköntuotantomuotoja Suomessa.

Osa sähköyhtiöistä on pelkästään myyntiyhtiöitä, eikä niillä pakosti ole omaa sähköntuotantoa lainkaan. Sähkönmyyntiyhtiöt voivat vastata useamman energialaitoksen sähkönmyynnistä keskitetysti tai puhtaasti ostaa sähköä tukkumarkkinoilta ja myydä kuluttajille eteenpäin.

Halvin sähköyhtiö kilpailuttamalla

Halvin sopimus löytyy tutustumalla sähköyhtiöiden tarjontaan. Helpoiten tämä onnistuu kilpailuttamalla sähkön hinta vertailusivustolla. Kilpailuttamista varten on hyvä tietää vuosittainen sähkönkulutus, lämmitysmuoto ja mihin aikaan sähköä kuluu eniten, jotta osaat valita sinulle sopivimman sähkösopimuksen.

Sähkösopimuksia on useita erilaisia

Sähköyhtiöt tarjoavat useita erilaisia sähkösopimuksia, joissa hinta, sopimuksen kesto ja hinnoittelutapa vaihtelevat. Yleisimmät sähkösopimukset ovat määräaikainen, toistaiseksi voimassa oleva ja pörssisähkö sekä yö- ja kausisähkö. Kaikki yhtiöt eivät tarjoa kaikkea ja osan valikoimista löytyy muitakin vaihtoehtoja ja variaatioita sopimuksista.

Sähkön siirtohintaa ei voi kilpailuttaa

Sähkönjakelusta vastaava yhtiö perii sähkönsiirrosta koituvat kulut. Siirtohintaa ei pysty kilpailuttamaan, sillä siirtoyhtiö on alueella paikallisesti toimiva yhtiö, jolla ei ole kilpailijoita. Ainoastaan muuttamalla muualle pystyt vaihtamaan sähkönjakelijaa.

Luotettavat sähköyhtiöt

Se, mikä sähköyhtiö on luotettava, riippuu siitä, mitä arvostaa. Yleisesti voidaan sanoa, että yhtiöt, joilla on omaa sähköntuotantoa eivät ole niin alttiita kaatumaan kuin yhtiöt, jotka ostavat ja myyvät tukkumarkkinoilta hankittua sähköä. Suomalaiset usein myös suosivat paikallisia sähköyhtiötä ja kotimaista tuotantoa ulkomaisen sijaan. Mutta yhtä paljon vaakakupissa painaa hinnoittelu.

Hyvä keino löytää luotettava sähköyhtiö on lukea muiden kokemuksia sähköyhtiöstä ja testata, kuinka nopeasti ja ystävällistä palvelua yhtiön asiakaspalvelusta saa.

Usein kysytyt kysymykset

Miten sähköyhtiöt kilpailutetaan?

Sähköyhtiöt on helppo kilpailuttaa vertailusivustoilla. Löydät Suomessa toimivat sähköyhtiöt listattuna Komparaten sivuilta.

Kuinka usein sähköyhtiön voi vaihtaa?

Sähköyhtiötä pystyy vaihtamaan, kun nykyinen sopimus on loppumassa tai olet muuttamassa uuteen asuntoon. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi päättää milloin tahansa 2 viikon irtisanomisajalla, jonka jälkeen voit vaihtaa sähköyhtiötä.

Mikä on paras sähköyhtiö?

Parasta sähköyhtiötä on vaikea sanoa, mutta erinomaisia vaihtoehtoja löydät sivuiltamme. Voit tutustua Suomessa toimiviin sähköyhtiöihin ja kilpailuttaa sähkösopimuksesi helposti.