Sähkönjakelu
Suomen sähköverkkojen toimintavarmuus on nyt paremmalla tolalla.

Energiaviraston tuoreen raportin mukaan, sähkön siirtohintojen nousu pysähtyi viimein vuonna 2021. Energiavirasto arvioi, että verkkomaksut kaupunkiyhtiöiden alueella laskevat lähivuosina, mutta maaseutuyhtiöillä on vielä hinnankorotusvaraa. Hinnankorotuksia rajoittaa 8 % hinnankorotuskatto.

Sähköverkon toimintavarmuuden parantamiseksi tehdyt investoinnit ovat nostaneet kuluttajien verkkomaksuja vuosina 2016-2020. Aikanaan roimasti kohonneet sähkön siirtomaksut saivat osakseen kovaa kritiikkiä. Nyt julkaistu Energiaviraston raportti toteaa sähkön siirtohintojen nousun pysähtyneen vuonna 2021. Energiavirasto arvioi, että verkkomaksut voisivat lähivuosina jopa laskea kaupungeissa, mutta osassa maaseutua tiedossa voi olla hinnankorotuksia, sillä lakisääteiset vaatimukset toimitusvarmuuden parantamisesta luovat investointipaineita.

Energiaviraston mukaan, useilla verkkoyhtiöillä on käytettävissään hyödyntämätöntä alijäämää, joka mahdollistaa verkkomaksujen hinnoittelun nykytasolla ja lykkää valvontamallin vaatimaan tuottotason laskun aiheuttamia hinnanalennuksia. Energiavirasto arvioi, että valtaosalla verkkoyhtiöistä on riittävät edellytykset rahoittaa investointeja vuosina 2022-2023 pääosin tulosrahoituksella.

Energiaviraston raportti on seurausta vuonna 2022 alusta voimaan astuneen sähkömarkkinalain muutoksesta, jolla pyrittiin lisäämään valvonnan keinoja ohjata verkkomaksujen tasoa pidentämällä toimitusvarmuusinvestointien määräaikoja.

Sähköverkko on nyt toimintavarmempi erityisesti myrskysäällä

Verkkoyhtiöiden investoinnin ovat parantaneet toimitusvarmuutta erityisesti myrskyjen aikaan. Vuonna 2020 oli runsaasti erilaisia sääilmiöitä, jotka eivät kuitenkaan aiheuttaneet isompia keskeytyksiä sähkönjakelussa. Energiavirasto katsookin sähköverkon toimintavarmuuden olevan nyt pääosin hyvällä tasolla.

Vuodesta 2024 Energiavirasto aikoo kiinnittää huomiota verkkotoiminnan kokonaistehokkuuden kehittämiseen. Kustannustehokkuudella pyritään hillitsemään kuluttajien maksamia siirtomaksuja.

Suomalaisten sähkön hinta muodostuu kolmesta arvosta, josta yksi on sähkön energiahinta (snt/kWh), siirtomaksuista ja veroista. Noin kolmannes sähkön hinnasta on siirtomaksuja, joihin ei voi vaikuttaa sähkön kilpailutuksella. Verkkoyhtiöllä on monopoliasema alueeseen nähden.

Kirjoittanut

Minna työskentelee tällä hetkellä hakukoneoptimoinnin ja sisältötuotannon parissa. Hän on koulutukseltaan medianomi ja työskennellyt aikaisemmin muun muassa toimittajana. Viimeiset kolme vuotta hän on seurannut aktiivisesti sähkö ja talousasioita, joiden ilmiöistä ja vaikutuksista hän haluaa kirjoittaa kansantajuisesti. Minna asuu tällä hetkellä maaseudulla vanhassa talossa ja pohtii muiden kansalaisten tavoin, mikä olisi paras lämmitysratkaisu mihin päivittää.