uusia keinoja käyttää sähköä
Pörssi- ja hybridisähkösopimuksissa sähkön käytön oikea-aikaisuus tuo säästöä.

Viime aikoina sähköyhtiöiden sähkösopimusvalikoimiin on ilmestynyt erilaisia hybridisopimuksia, joissa yhdistyy sekä pörssisähkö että määräaikainen sähkösopimus. Pörssisähkö löytyy nykyään jokaisen sähköyhtiön valikoimista ja se voi tulevaisuudessa olla ainut sähkösopimus, jonka turvin kuluttaja voi todella saada halpaa sähköä.

Tämä ja viime vuosi ovat olleet hankalia sähkön hinnan osalta. Ongelmia ei ole ainoastaan aiheuttanut sähkön hinnan määrittäminen nyt tässä hetkessä, mutta myös arviot sähkön hinnan tulevaisuudesta. Perinteinen sähkön hinnan kiertokulku: kesällä sähkö on halpaa ja talvella kallista, on nykyisen maailmantilanteen ja uusiutuvan energian myötä saanut heittää romukoppaan. Syynä on myös ilmastonmuutos, joka sekoittaa luonnonrytmiä. Meillä on pitkiä kuivia jaksoja ja kovia myrskyjä, jotka molemmat vaikuttavat sähköntuotantoon.

Energiayhtiöiden uusin haaste on luoda sähkösopimuksia, jotka vastaavat alati muuttuvaan markkinatilanteeseen. Pitkissä määräaikaisissa sähkösopimuksissa ennustaminen luo haasteita. Toisaalta toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset ovat tähän mennessä olleet hitaasti markkinahintojen heilahteluihin reagoivia. Pörssisähkössä kate on ollut pieni, koska kuluttaja on kantanut riskin muutoksista. Uusimmat tulokkaat ovat erilaiset hybridisopimukset, jotka tarjoavat vakautta, mutta myös mahdollisuuden vaikuttaa sähkön hintaan.

Hybridi sähkösopimus yhdistelee pörssisähköä ja kiinteää sähkösopimusta

Lumo Energia nimesi osuvasti uuden sähkösopimuksensa Hybridiksi, joka hyvin kuvastaa uusia sähkösopimuksia, joita nyt on tullut markkinoille useammalta sähköyhtiöltä. Vaikka sopimukset eroavat toisistaan, yhdistyy kaikissa hybridi sähkösopimuksissa pörssisähkö sekä kiinteä sähkösopimus. Yhtiöiden mukaan, hybridi sähkösopimukset tarjoavat kuluttajien kaipaamaa turvaa sähkön hinnan vaihteluilta, mutta myös mahdollisuuden alentaa sähkön hintaa. Aivan kuten pörssisähkössä, myös hybridissä kuluttaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa sähkön hintaan. Oikea aikainen sähkön käyttö voi alentaa hintaa, mutta siihen liittyy myös päinvastainen riski. Markkinahinnan osuus hybridi sopimuksissa vaihtelee 10-50 prosentin väliltä sopimuksesta riippuen.

Tutustu Nordic Green Energyn Smartti hybridi sähkösopimuksiin.

Kenelle hybridi sähkösopimus sopii?

Eniten hybridi sopimuksista hyötyvät sähkölämmittäjät sekä taloudet, jotka voivat hyödyntää yösähkön halpaa hintaa siirtämällä sähkönkulutusta vuorokauden halvoille tunneille. Esimerkiksi, sähköauton omistajille hybridi sopimus voi olla hyvä vaihtoehto, jos autoa ladataan pääasiassa öisin.

Ymmärtääkseen miten hybridi sähkön hintaa voi alentaa, on tunnettava pörssisähkön toimintalogiikkaa. Pörssisähkössä sähkö on usein kalleinta arkisin päiväsaikaan. Iltaa kohden hinta laskee ja öisin ja viikonloppuisin sähkö on halvinta. Mitä kylmempi on ilma, sitä korkeampi on yleensä sähkön hinta. Siksi talvisin pörssisähkö on kallista ja aikaisin keväästä hinta tavallisesti tippuu jopa miinuksen puolelle.

Hybridi
Väre logo
Väre
Välkky
Sopimustyyppi
Määräaikainen
Sähkön hinta
11.98 snt/kWh
Kuukausimaksu
1.98 €/kk
Arvio 3000 kWh/v
383.16 € 
?Hinta-arvio sisältää ainoastaan sähkönkulutuksen hinnan. Arvio ei sisällä sähkön siirtomaksua.
Tuotantotapa
Fossiili34%
Ydinvoima41%
Uusiutuva25%
Lue lisätiedot >
Voit vaikuttaa sähkön hintaan
Voit optimoida sähkönkulutustasi
Sähkölämmittäjälle
Ei uusiutuvaa energiaa
Pitkä määräaika
Välkky-sähkö on 2 vuoden määräaikainen sähkösopimus, jossa kuukausittainen perusmaksu ja sähkön hinnalle on määritelty alkaen hinta. Voit omalla toiminnallasi vaikuttaa sähkön hintaan, joko nostavasti tai laskevasti. Apunasi on Väppi, joka neuvoo milloin mm. välttää sähkön käyttöä. Välkky sähkösopimus sopii sinulle, joka olet haluat oikea-aikaisella kulutuksella vaikuttaa sähkön hintaan. Sähköntuotantotapaa ei ole mainittu.
Hybridi
Lumo Energia logo
Lumo Energia
2 v Hybridi
Sopimustyyppi
Määräaikainen
Sähkön hinta
11.99 snt/kWh
Kuukausimaksu
4.90 €/kk
Arvio 3000 kWh/v
418.50 € 
?Hinta-arvio sisältää ainoastaan sähkönkulutuksen hinnan. Arvio ei sisällä sähkön siirtomaksua.
Tuotantotapa
Määrittämätön100%
Lue lisätiedot >
+ /-10 % markkinahinnasta
kk muuttuva hintaelementti voi tuoda säästöä
Ei uusiutuvaa energiaa
Pitkä määräaika
Lumo Energian 2 v Hybridi on 24 kuukautta kestävä sähkösopimus, jossa on kuukausittain veloitettava perusmaksu. Sähkön hinta on määritetty alkaen ja riippuen sähköpörssistä, hinta voi tippua tai nousta noin 10 %. 2Hybridi sopii sinulle, joka haluat kiinteän sähkön hinnan, mutta olet samalla valmis ottamaan pienen riskin saadaksesi hieman edullisemmin sähköä.

Pörssisähkö on tulevaisuuden sähkösopimus

Arvioiden mukaan, pörssisähkö valjastettuna älyteknologialla on tulevaisuuden yleisin sähkösopimusmuoto. Nähtäväksi jää, onko kyse perinteisestä pörssisähköstä vai hybridin kaltaisista sähkösopimuksista. Ainakin hybridi sähkösopimukset ovat kiinnostava uutuus sähkösopimusmarkkinoilla ja tarjoavat turvallisemman tavan tutustua pörssisähköön.

Pörssisähkö voi tulevaisuudessa olla ainut sähkösopimus, jossa kuluttajalla on aidosti mahdollista ostaa halpaa sähköä. Määräaikaisissa kiinteähintaisissa sopimuksissa sähkön hintaan lisätään aina puskuria, joka epävarmoina aikoina voi olla tavallista suurempi. Pörssisopimuksissa halvan sähkön edellytys on kuitenkin oikea-aikainen kulutus, jota kohti nyt jo valtion tasolta esitetään. Tilastojen valossa sähkön kulutuksen jakaantuminen tasaisesti koko vuorokaudelle ei ainoastaan toisi säästöä, mutta vähentäisi uusien energiatuotantolaitosten tarvetta.

EU vaatii energiatalkoiden lisäksi energiatehokkuutta, jossa pörssisähkön ja hybridi sopimusten kaltaiset sähkösopimukset voivat kannustaa niin kuluttajia kuin yrityksiä oikeaan suuntaan. On kaikkien etu, jos sähköä kulutettaisiin tasaisesti ja käyttöä siirrettäisiin mahdollisuuksien mukaan ”ruuhka-ajoista” vapaammille tunneille. Tämä vaikuttaisi sähkön hintaan ja tuotannon tarpeeseen eri vuorokauden aikoina.

Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus

Enemmistö toistaiseksi voimassa olevista sähkösopimuksista seuraa sähkön markkinahintojen vaihtelua, joskin hitaasti myötäillen. Voisi jopa sanoa, että toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hinnat ovat olleet vakaammat ja halvemmat kuin määräaikaisten sopimusten. Määräaikaisten sähkösopimusten hintoja on pahimmillaan säädetty sentin tarkkuudella lähes päivittäin viime kuukausien aikana.

Toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset mielletään yleensä nopeasti sähkön hintojen muutoksiin reagoiviksi, mutta useimmilla yhtiöillä hintaa tarkastellaan varsin maltillisesti. Nähtäväksi jää, tuoko sähkön raju heittely muutoksia myös toistaiseksi voimassa oleviin sähkösopimuksiin ja niiden hinnoitteluun.

Kiinteähintainen määräaikainen sähkösopimus saa haastajan

Kiinteähintainen määräaikainen sähkösopimus on ollut pitkään suomalaisten yleisin sähkösopimus, mutta tähän voi tulla muutos, jos sähkön hinta ei laske. Harva on ollut valmis sitoutumaan yli 13 snt/kWh hintaan useammaksi vuodeksi. Vaikka pörssisähkössä hinta heilahtelee, tarjoaa se mahdollisuuden hyödyntää halpaa sähköä lähes päivittäin. Osa sähköyhtiöistä on tuonut kuluttajille porkkanan, joka mahdollistaa kiinteähintaisen määräaikaissopimuksen vaihtamisen halvempaan 1-2 kertaa vuodessa.