Tuuli- ja aurinkosähkön osuus energiatuotannossa tulee kasvamaan merkittävästi.

”Kuluttajia pitäisi palkita fossiilisten polttoaineiden luopumisesta ja vaihtamisesta sähköön” toteaa Nordenergi raportissaan.

Sähkön ja erityisesti hiilineutraalin sähkön kilpailukykyä kasvatetaan lähivuosina huomattavasti. Euroopan tulisi olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, mutta samaan aikaan yksistään Pohjoismaissa sähkönkulutuksen odotetaan ennusteiden mukaan nousevan yli 60 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Pohjoismaissa toimivien sähköntuottajien ja -jakelijoiden yhteistyöjärjestö Nordenergi suosittelee yhtenä toimenpiteenä kuluttajien palkitsemista siitä, että he siirtyvät fossiilisista polttoaineista sähkön käyttäjiksi ja toisaalta mukauttavat kulutustottumuksiaan energian vaihtelujen mukaan.

Viime vuosina taloudet, joissa on öljylämmitys ovat saaneet valtiolta niin risuja kuin ruusuja. Samaan aikaan kun polttoaineveroa on kiristetty ja lämmitysöljyn hintaa nostettu, on valtio tarjonnut yhä isompia tukia ja verovähennyksiä niille, jotka öljylämmityksestä luopuvat kokonaan. Viime syksynä hakemuksia tulikin ennätysmäärä, sillä avustus öljylämmityksen vaihtoon voi olla jopa 4000 €. Ensi vuodelle valtio on lisäksi luvannut korotettua kotitalousvähennystä.

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY) on väläytelty useaan otteeseen, etteivät öljylämmityksestä luopumiseen määrätyt avustusmäärärahat tule riittämään, eikä uusien hakemusten lähettäneille voida taata tukea. Nordenergin tuore raportti kuitenkin suosittaa vahvasti jäsenmaitaan kolmeen tekoon, jotta hiilineutraalius voitaisiin saavuttaa Pohjoismaissa: yhteisen energiasiirtymäsuunnitelman luominen jäsenmaiden välille, Pohjoismaisen energiatuotannon vahvuuksien tunnistaminen ja korostaminen tuotannossa sekä kuluttajien tukeminen siirtymisessä kohti vähäpäästöisyyttä. Raportissa nimenomaan tarkoitetaan, että siirtymisen tulisi olla kuluttajalle mahdollisimman kustannustehokasta. Sama vaatimus on kirjattu myös EU:n ETS (Emission Trading System) toimesta, joka vastaa EU-maiden ilmastonmuutoksen vastaisesta työstä ja hiilidioksidipäästömarkkinoista. Kehotusta tuskin voidaan Suomessa ohittaa, joten tukia ja avustuksia öljylämmityksen vaihtajille on varmasti tiedossa lähivuosina lisää, sillä paine hiilineutraalittomuuteen on kova.

Pörssisähkö mahdollistaa oikea-aikaisen sähkönkulutuksen

Yksi Nordenergin nostamista kulmakivistä on oikea-aikainen ja mahdollisimman tehokas sähkönkulutus. Vaikka sähkönkulutus tulee nousemaan lähivuosina, voidaan kapasiteetin riittävyyttä säännöstellä oikea-aikaisella kulutuksella. Kuluttajan kannalta erinomaisen esimerkin tarjoaa pörssisähkö, jossa hinta on useimmiten alhaisimmillaan, kun teollisuuden tarve on vähäisin, eli öisin ja kesäisin.

Tulevaisuudessa kuluttajien sähkönkäyttöä tullaan ohjaamaan tarjoamalla halpaa sähköä porkkanaksi. Erilaiset älylaitteet ja näiden automaattiset säädöt valjastetaan halvan sähkön perään, jolloin saadaan siirrettyä sähkönkulutusta pois kulutuspiikeiltä ja käyttöä tasattua. Pörssisähköstä ja sen älysopimusvariaatioista onkin ennustettu tulevaisuuden yleisintä sähkösopimusmuotoa.

Mitä fossiilisten polttoaineiden tilalle?

Euroopan ottaessa askeleita kohti vähäpäästöisyyttä tarvitaan fossiilisille polttoaineille korvaajia. Nordenergin mukaan vuoteen 2050 mennessä sähköntuotannon merkittävimmät nousijat ovat tuulivoima, aurinkoenergia ja ydinvoima. Pohjoismaissa on viime vuosina panostettu paljon maa- ja merituulivoimaan ja tuulivoiman uskotaankin kasvavan 40 % nykyisestä 14 % ja aurinkoenergian hyödyntämisen kymmenkertaistuvan.

Suomessa tuulivoiman käyttö on ottanut lyhyessä ajassa harppauksia eteenpäin ja tämä näkyy muun muassa lisääntyneenä tuulivoiman tarjontana sähkösopimuksissa. Hyvänä esimerkkinä toimii kotimainen sähköyhtiö Ilmatar, joka tuottaa ja myy ainoastaan tuulivoimalla tuotettua sähköä. Yhtiöllä on alusta asti ollut vahva näkemys siitä, mihin Suomen energiatuotantoa tulee viedä ja miten ilmastonmuutosta voidaan ehkäistä. Ilmattareen ja yhtiön tarjoamiin sähkösopimuksiin voit tutustua paremmin Komparaten sivuilta.

Tuuli on ehtymätön luonnonvara, jonka hyödyntäminen on kannattavaa, sillä sen kerääminen ei ainoastaan ole päästötöntä, mutta myös ilmaista. Tuulivoimalat tuottavat eniten sähköä talvikuukausina marraskuusta maaliskuuhun, jolloin Suomessa tuulee eniten. Rannikkojen lisäksi Suomen tunturit ovat erinomaisia paikkoja tuulivoimaloille.

Lähteet:

Nordenergi:
https://www.nordenergi.eu/2021/05/19/the-nordics-will-only-reach-carbon-neutrality-with-competitive-and-clean-nordic-electricity-2/

https://www.energiforetagen.se/globalassets/dokument/nordenergi/electrification-in-the-nordics_executivesummary_19_05_2021.pdf

YLE:
https://yle.fi/uutiset/3-11918460

https://yle.fi/uutiset/3-11617982

ELY:
https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle

EU ETS:
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en

Kirjoittanut

Minna työskentelee tällä hetkellä hakukoneoptimoinnin ja sisältötuotannon parissa. Hän on koulutukseltaan medianomi ja työskennellyt aikaisemmin muun muassa toimittajana. Viimeiset kolme vuotta hän on seurannut aktiivisesti sähkö ja talousasioita, joiden ilmiöistä ja vaikutuksista hän haluaa kirjoittaa kansantajuisesti. Minna asuu tällä hetkellä maaseudulla vanhassa talossa ja pohtii muiden kansalaisten tavoin, mikä olisi paras lämmitysratkaisu mihin päivittää.