Sähkönjakeluyhtiö on usein kunnan omistama

Kesäkuun 13. päivä 2021 pidetään kuntavaalit, joissa valitaan uusi kunnanvaltuusto. Yksi tärkeimmistä vaaliteemoista on kotikunnan talous ja velkaantuminen. Yhä useampi suomalainen kunta painii talousongelmien kanssa, joiden pelastajiksi pohditaan kuntaomisteisten energiayhtiöiden myymistä, joko kokonaan tai osittain.

Yle uutisoi toukokuun lopussa, yhä useamman kunnan harkitsevan energiayhtiöiden myymistä ratkaistakseen kuntien kasvaneet rahaongelmat. Energiayhtiöille riittää kysyntää ulkomaisia sijoittajia myöten ja kunnat kuittaisivat myynnistä sievoisen omaisuuden, jolla turvattaisiin kunnan talous pitkäksi aikaa. Asiantuntijat kuitenkin varoittavat kuntia myymästä energiayhtiöiden enemmistöä ja päätösvaltaa. Energiayhtiöt ovat kunnan kannalta merkittävässä asemassa ja niistä luopuminen, merkitsisi hallinnan ja säätelyvallan menettämistä kokonaan.

Tapaus Caruna

Suurin pelko energiayhtiöiden myynnissä on, että ulkopuolinen sijoittaja haluaa mahdollisimman suuren tuoton sijoituksestaan. Tunnetuin skenaario lienee Caruna, joka nosti sähkönsiirrosta aiheutuvia maksuja lähemmäs 50 % valtion lakimuutoksen turvin, jonka alkuperäisenä tarkoituksena oli taata myrskynkestävä sähkönsiirto ja, että sähkökatkoksille voitaisiin asettaa joku lakisääteinen aikaraja.

Caruna ei suinkaan ollut ainoa sähköalan yhtiö toimissaan, eivätkä yhtiöt tehneet mitään lainvastaista. Valtuutuksen antoi Energiavirasto, joka ehkä liian sinisilmäisesti uskoi tuoton todella menevän sähköverkon parannukseen kokonaan ja toisaalta jätti huomiotta laskelmissaan loppukäyttäjälle aiheutuvan hinnan nostaessaan lisäksi tuottoprosenttia. Vaikka kuntien omistamat energiayhtiöt ovat yhtä lailla nostaneet siirtohintojaan, on tuotto kilahtanut aina lopulta kunnan kassaan. Ulkopuolisille sijoittajille myyminen tarkoittaa tuottojen karkaamista kokonaan kunnasta pois, mikä on ehkä ollut yksi suurimmista närkästyksen aiheuttajista ulkomaisomisteisen Carunan tapauksessa.

Lakiesitys sähkönsiirtohintojen korotuskatosta

Eduskunta on viimein näyttänyt vihreää valoa sähkömarkkinalain muutokselle, jonka tarkoituksena on hillitä sähkön siirtohintojen korotuksia ja leikata jakeluyhtiöiden perimää tuottoa. Lakiesitys laskisi sähköyhtiöiden vuosittaista 15 % maksimikorotusta 8 % ja sallittu tuotto laskisi nykyisestä 40 %. Vaikutusten uskotaan näkyvän osalle asiakkaista heti ja kaikille viimeistään 20-luvun lopulla. Kuluttajasta riippuen siirtomaksut pienenisivät vuosittaisella tasolla muutamista kympeistä jopa tuhansiin euroihin saakka.


Muun muassa Ylen vaalikoneessa ehdokkaat ovat saaneet laittaa tärkeysjärjestykseen, mitä tekisivät, jos kunnan tuloja pitäisi kasvattaa. Vaihtoehtoja on 5, joista yksi on kunnan omaisuuden myynti. Voit tarkistaa oman ehdokkaasi vastauksen tästä.

Lähteet:

Yle:
https://yle.fi/uutiset/3-11949015
https://yle.fi/uutiset/3-11588082
https://yle.fi/uutiset/3-11953670
https://yle.fi/uutiset/3-11739702
https://yle.fi/uutiset/3-11758024

Kirjoittanut

Minna työskentelee tällä hetkellä hakukoneoptimoinnin ja sisältötuotannon parissa. Hän on koulutukseltaan medianomi ja työskennellyt aikaisemmin muun muassa toimittajana. Viimeiset kolme vuotta hän on seurannut aktiivisesti sähkö ja talousasioita, joiden ilmiöistä ja vaikutuksista hän haluaa kirjoittaa kansantajuisesti. Minna asuu tällä hetkellä maaseudulla vanhassa talossa ja pohtii muiden kansalaisten tavoin, mikä olisi paras lämmitysratkaisu mihin päivittää.