punnita
Kuluttaja-asiamies on antanut Oomi Energialle huomautuksen.

Oomi Oy oli yksi sähköyhtiöistä, joka lopetti hintakattopalvelun tarjoamisen sähkön hintojen noustessa merkittävästi joulukuussa 2021. Moni kuluttaja koki maksaneensa hintakattopalvelusta turhaan, kun se lakkautettiin hetkellä, jolloin siitä olisi ollut eniten hyötyä. Asia poiki lukuisia yhteydenottoja kuluttaja-asiamiehelle, joka on nyt antanut Oomi Oy:lle huomautuksen harhaanjohtavasta markkinoinnista ja sopimuksen epäselvistä muutosmenettelyistä. Oomi ei kuitenkaan suostunut hyvittämään menetyksiä kuluttajille vapaaehtoisesti kuluttaja-asiamiehen ehdotuksesta huolimatta.

Hintakatto pois sähkön hinnan ollessa korkeimmillaan

Viime vuonna 2021 alkanut sähkön hinnannousu kärjistyi monella tapaa joulukuussa, jolloin moni sähköyhtiö päätti vetää sopimuksensa pois tarjolta, koska sähkön keskihinta pyöri 20 snt/kWh tuntumassa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan, sähköyhtiö Oomi lähetti asiakkailleen joulukuussa kirjeen, jossa se ilmoitti lopettavansa pörssisähkösopimuksen yhteydessä tarjoamansa hintakattopalvelun ja korvaavansa sen uudella kiinteähintaisella sähkösopimuksella. Asiakkaat olivat maksaneet hintakattopalvelusta ja palvelun tarkoituksena oli, ettei kuluttaja joutuisi maksamaan määritetyn hinnan ylittävää osuutta hintojen noustessa. Uuden sopimuksen myötä kuluttajien sähkön hinta nousi 12,95 snt/kWh, kun se aikaisemmin oli enimmillään ollut 7,44 snt/kWh. Oomi perusteli hintakattopalvelun lakkauttamista sähkön korkeilla hinnoilla.

Kuluttaja-asiamies sai asiakkailta runsaasti yhteydenottoja, joissa valitettiin Oomin jättäneen kuluttajat huonoon asemaan ja lakkauttaneen hintakattopalvelun juuri silloin, kun siitä eniten olisi ollut hyötyä. Molemmat, sekä tuntikohtainen pörssisähkösopimus että hintakattopalvelu, ovat useimmiten toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia. Harva kuitenkaan mieltää, että myös sähköyhtiöllä on oikeus irtisanoa sopimus, jos sopimus ei ole määräaikainen.

Kuluttajien kannalta tilanne oli erityisen ikävä, koska joulu-tammikuussa ei ollut kuin huonoja vaihtoehtoja, mitä tuli sähkösopimuksiin. Oomin tarjous oli varmasti yksi parhaimmista, mutta toisaalta kuluttajat oli ajettu asemaan, jossa heillä ei ollut muita vaihtoehtoja.

Lue: Kannattaako ottaa pörssisähkös hintakatolla

Huomautukset markkinoinnista ja sähkösopimuksen irtisanomisesta

Sähköyhtiö Oomi Energia sai huomautuksen kuluttaja-asiamieheltä virheellisestä markkinoinnista ja epäselvästä sähkösopimuksen irtisanomisesta. Kuluttajan sähkösopimuksen vaihtaminen kiinteähintaiseen sopimukseen sen sijaan oli kuluttaja-asiamiehen mielestä sallittavaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoi kuluttaja-asiamiehen katsoneen, että Oomi oli markkinoinnissaan korostanut hintakattopalvelun antamaa rajoituksetonta suojaa sähkön hinnannousuilta ja sopimuksen pysyvyyttä ilman ajallisia rajoituksia. Kuluttaja-asiamiehen mukaan, markkinoinnissa ei voi antaa tällaista kuvaa palvelusta, jota yhtiö ei pysty tosiasiassa tarjoamaan. Myös Oomin asiakkaille lähettämä kirje oli kyseenalainen ja epäselvä. Kirjeestä ei katsottu käyvän tarpeeksi selvästi ilmi aiemman sähkösopimuksen irtisanominen ja ilmoitetut syyt oli perusteltu sopimuksen kohdilla, jotka eivät vallinneeseen tilanteeseen sopineet millään tavalla.

Kuluttaja-asiamies ei löytänyt huomautettavaa siitä, että Oomi korvasi oma-aloitteisesti asiakkaan pörssisähkösopimuksen kiinteähintaisella sopimuksella. Kuluttaja-asiamiehen mukaan, kuluttaja olisi muussa tapauksessa voinut jäädä ilman sopimusta tai jäädä pelkän spot-hintaisen pörssisähkösopimuksen varaan.

Oomi lupasi olla jatkossa antamatta markkinoinnissa tuotteesta kuvaa, jota se ei pysty pitämään. Lisäksi yhtiö lupasi olla selkeämpi sopimusten irtisanomisissa ja niihin johtaneista syistä.

Oomi: ei hyvityksille

Oomi ei suostunut kuluttaja-asiamiehen ehdottamiin hyvityksiin uuden sähkösopimuksen aiheuttamista korkeammista kustannuksista ja pettymyksestä, joka aiheutui hintakattopalvelun lakkauttamisesta. Sähköyhtiön mielestä hyvitykset eivät ole tarpeellisia, sillä Oomi ei katso syyllistyneensä asiassa sopimusrikkomukseen. Palvelun ehdot oli selvästi ilmoitettu sopimuksessa. Lisäksi Oomi katsoi asiakkaiden hyötyneen hintakattopalvelusta jo enemmän kuin palvelun hinta oli.

Jatkossa kuluttajat voivat hakea korvausta kuluttajariitalautakunnasta, jossa on jo vireillä muutamia kuluttajien jättämiä valitustapauksia asian tiimoilta.

Lue: Huhtikuu 2022: Pörssisähkö on puolet halvempaa

Kirjoittanut

Minna työskentelee tällä hetkellä hakukoneoptimoinnin ja sisältötuotannon parissa. Hän on koulutukseltaan medianomi ja työskennellyt aikaisemmin muun muassa toimittajana. Viimeiset kolme vuotta hän on seurannut aktiivisesti sähkö ja talousasioita, joiden ilmiöistä ja vaikutuksista hän haluaa kirjoittaa kansantajuisesti. Minna asuu tällä hetkellä maaseudulla vanhassa talossa ja pohtii muiden kansalaisten tavoin, mikä olisi paras lämmitysratkaisu mihin päivittää.