Komparaten Ympäristö-stipendi

Komparate.com on Draivi Media Oy:n kehittämä ja ylläpitämä vertailusivusto, joka tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden kilpailuttaa sähkösopimukset ja puhelinliittymät. Sähkösopimusten osalta olemme painottaneet uusiutuvaa energiaa, koska koemme ympäristöasiat tärkeiksi ja haluamme korostaa, kuinka helposti jokainen voi osallistua ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Kuluttajat voivat etsiä vertailupalvelumme avulla ainoastaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä ja näin vaikuttaa valinnoillaan, miten Suomessa tulevaisuudessa sähköä tuotetaan.

Ympäristö-stipendi

Edistääksemme osaltamme ympäristöasioita enemmän, perustimme ilmastonmuutosta vastustavan Ympäristö-stipendin, jonka tarkoituksena on auttaa yhtä lopputyötään tekevää nuorta. Lopputyön tulisi jollain tavalla ilmentää ympäristö- ja ilmastonmuutosasioita tai tarjota ratkaisuja puhtaamman huomisen puolesta. Ympäristö-stipendin arvo on 500 euroa.

Kuka voi hakea stipendiä?

Ympäristö-stipendiä voivat hakea kaikki opiskelijat, jotka ovat kirjoittamassa päättötyötään ja heidän työnsä liittyy jollain tapaa ympäristö- ja ilmastonmuutosasioihin. Aihe on sinänsä vapaa; lopputyösi voi käsitellä suoraan tai epäsuorasti ympäristöasioita, tarjota energiatehokkaita ratkaisuja yrityksen näkökulmasta tai kansallisesti, kunhan se jollain tavalla ilmentää asioita, jotka ovat ympäristön hyväksi.

Stipendin avulla haluamme auttaa päättötyön loppuun saattamisessa. Voit esimerkiksi, hankkia alan kirjallisuutta, kustantaa tiedon keräämisestä aiheutuvia kuluja tai käyttää muuhun lopputyön kannalta tärkeään asiaan.

Stipendin hakeminen

Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

  • Lopputyön aihe. Mistä lopputyösi kertoo, aiheen tai ongelman laajuus ja mikä on lopputulos tai ratkaisu. Pituus noin 500 sanaa.
  • Kerro, miksi juuri sinä ansaitsisit Ympäristö-stipendin. Esimerkiksi, miksi valitsemasi aihe on tärkeä, miten lopputyösi hyötyisi stipendistä ja mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi alalla.
  • Nimi, yhteystiedot, koulu, koulutusaste ja tutkintonimike.

Voit lähettää hakemuksesi osoitteeseen: stipendi@komparate.com. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 30.06.2022. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Valintakriteerit

  • Aiheen ajankohtaisuus ja merkityksellisyys.
  • Ongelmien ja mahdollisuuksien tunnistaminen, lähestymistapa aiheeseen.
  • Selvitys, miten stipendi edistäisi lopputyötäsi.
Opiskelija etsii tietoa

Stipendin saajan valitsee Komparate.com-sivuston tekijät yhdessä Draivi Media Oy:n työntekijöiden kanssa. Draivi Media Oy omistaa Komparate-sivuston lisäksi Top5Credits.com ja Arkadiarahoitus.fi sivustot.

Kysyttävää

Mikäli sinulla on kysyttävää stipendistä tai sen hakemisesta, voit laittaa meille viestiä sähköpostitse, osoitteeseen stipendi@komparate.com.

Mitä me teemme

Komparate.com on vuodesta 2020 toiminut vertailusivusto, jonka tarkoituksena on auttaa kuluttajia vertailemaan ja kilpailuttamaan sähkösopimukset ja puhelinliittymät. Sivustomme tarjoaa paljon tietoa, uutisia ja blogijulkaisuja aiheiden tiimoilta kuluttajille. Komparate.com:in avulla kuluttajien on, esimerkiksi helppo löytää halvin sähkösopimus tai hakea tietoa sopivasta sopimustyypistä, energiantuotantotavasta tai sähkönkulutuksesta.