Komparate integritetspolicy

Komparate är en webbtjänst som ägs och administreras av Draivi Media Oy. Draivi Media Oy har förbundit sig att skydda integriteten för användarna av webbplatsen www.komparate.com/se enligt allmänna dataskyddsförordningen (EU 679/2016), och övrig tillämplig lagstiftning.

Syftet med denna integritetspolicy (”integritetspolicyn”) är redogöra för vilken typ av uppgifter vi normalt samlar in från användarna av vår webbplats (”användare”, ”du”), hur vi använder de uppgifterna samt hur vi överlåter dem till tredje part. I integritetspolicyn redogör vi även för praxis när det gäller kakor och tredje parts webbplatser. Läs integritetspolicyn noggrant. Genom att använda webbplatsen godkänner du hantering av dina personuppgifter enligt integritetspolicyn.

Vårt företags registerbeskrivning hittar du här: Registerbeskrivning

1. De uppgifter vi samlar in och regelmässiga informationskällor

Vi samlar in personuppgifter från användarna själva via användningen av webbplatsen, exempelvis i samband med ansökan som användaren fyller i via webbplatsen, i kontakt med kundtjänst samt direkt från användaren på annat sätt. Med hjälp av kakor och andra tekniker som beskrivs nedan kan vi dessutom samla in information om hur användaren använder webbplatsen och våra tjänster.
De personuppgifter som vi samlar in om användarna i samband med användningen av webbplatsen är viktig information för syftet med hanteringen av personuppgifterna. Vi kan exempelvis samla in följande uppgifter:
• Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, leveransadress (om den skiljer sig från postadressen), telefonnummer, e-postadress
• Registreringsuppgifter, såsom användarnamn, lösenord eller annat eventuellt ID
• Födelsedatum, kön
• Profilerings- och intresseuppgifter som lämnats av användaren
• Uppgifter som gäller användningen av webbplatsen och våra tjänster samt användarens kundrelation, som exempelvis uppgifter om betalningsförbindelse, kreditkortsuppgifter eller bankkontouppgifter, uppgifter om kundåterkoppling, orderinformation
• Uppgifter om samtycke eller nekande till direktmarknadsföring
• Eventuella andra uppgifter som samlats in med användarens medgivande
Om du använder en tjänst som administreras av tredje part utanför webbplatsen för att registrera dig och/eller logga in på webbplatsen kan tillgängliga personuppgifter samlas in från den externa tjänsten i enlighet med användarvillkoren och integritetspolicyn för den aktuella tjänsten (som exempelvis användarnamn och e-postadress).

2. Personuppgifter

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

• För kommunikation i anslutning till webbplatsen och våra tjänster, för att hantera kundrelationen
• För att producera, tillhandahålla, utveckla, förbättra och skydda webbplatsen och våra tjänster
• För att göra webbplatsen personlig och anpassad för användaren och för riktad reklam
• Analys och statistik rörande webbplatsen
• Marknadsundersökningar och elektronisk direktmarknadsföring enligt personuppgiftslagen och lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
• Förebyggande och utredning av missbruk
• Värna om rättigheter och/eller skydda egendomar i anslutning till webbplatsen
• Andra motsvarande användningsområden

3. Kakor

På webbplatsen används kakor
Vi samlar in uppgifter från användarens enhet med hjälp av kakor (”cookies”) och andra motsvarande tekniker.
En kaka är i regel en liten textfil som din webbläsare sparar på din enhet i syfte att identifiera och känna igen användaren. Med hjälp av kakor kan vi identifiera din webbläsare och använda de uppgifter vi får för att exempelvis räkna antalet besökare på våra sidor och analysera användningen till exempel för statistik. Det gör vi för att utveckla våra tjänster så att de ständigt blir bättre för användarna.
Med hjälp av kakor kan man bland annat samla in uppgifter om:
• användarens IP-adress
• klockslag
• besökta sidor och hur lång tid man stannade på dem
• typ av webbläsare, enhetens operativsystem
• från vilken webbadress användaren har kommit till webbplatsen och till vilken webbadress användaren går efter att ha besökt webbplatsen
• via vilka webbläsare och från vilket domännamn användaren har kommit till webbplatsen
Webbplatsen kan även innehålla kakor från tredje part, som exempelvis mätnings- och uppföljningstjänster. Tredje part kan installera kakor i din enhet när du besöker vår webbplats.

Kakor på tredje parts webbsidor
Utöver de kakor som används på vår webbplats används kakor även för att rikta vår egen marknadsföring på tredje parts webbplatser. Vi samarbetar med företag som är specialiserade på tekniker för webbmarknadsföring. De uppgifter som samlas in via dessa samarbetspartners kakor och andra tekniker kan vi användas för att rikta reklam baserat på tidigare beteende på nätet och andra faktorer till de nätanvändare som sannolikt är mest intresserade av vår reklam. För att rikta reklamen kan vi då även använda information om beteende på nätet som samlats in från externa webbplatser.
Vi och våra samarbetspartner kan dessutom samla in uppgifter om hur effektiva våra reklamutskick är. I det syftet kan vi exempelvis samla in följande uppgifter:
• Information om hur många gånger en viss reklam har visats i webbläsaren
• Information om ifall reklamen öppnats
• Information om ifall reklamen ledde till köp av en produkt i webbutiken

Blockera kakor och riktad reklam
Du kan själv bestämma i vilken utsträckning du medger användning av kakor och riktad reklam.
Du kan blockera användningen av kakor genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Observera att du kanske inte kan använda vissa funktioner på webbplatsen om du blockerar kakor.
Om du inte vill ha riktad reklam efter dina intresseområden kan du blockera den riktade reklamen via länken nedan. Efter att du blockerat den riktade reklamen visas lika mycket reklam som tidigare, men den är inte utvald utifrån dina intresseområden.
Du kan blockera riktad reklam här http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val.

4. Regelmässig överlåtelse av uppgifter

Vi kan överlåta dina personuppgifter för motiverade användningsområden i enlighet med gällande personuppgiftslag.
a) De uppgifter du delar med dig av via webbplatsen kan överlåtas till parter som tillhör följande kategorier:

• Tjänsteleverantörer som deltar i tillhandahållandet av vår webbplats och våra tjänster, som exempelvis betalningstjänster
• Våra samarbetspartner i marknadsföringssyfte, om du inte har förbjudit det
• Myndigheter i de fall då lagen eller vårt intresse eller tredje parts intresse kräver det
• Våra dotterbolag och intresseföretag eller andra företag inom samma koncern eller företag som ingår i en ekonomisk sammanslutning, eller webbplatsens nya ägare eller delägare eller utövare och deras rådgivare i samband med en bolagsaffär eller omstrukturering

b) Uppgifter som samlas in genom automatisk databehandling kan överlåtas till parter som tillhör följande kategorier:

• Tjänsteleverantörer, som exempelvis företag specialiserade på dataanalys och webbreklam
• Myndigheterna i de fall då lagen eller vårt intresse eller tredje parts intresse kräver det
• Våra dotterbolag och intresseföretag eller andra företag inom samma koncern eller företag som ingår i en ekonomisk sammanslutning, eller webbplatsens nya ägare eller delägare eller utövare och deras rådgivare i samband med en bolagsaffär eller omstrukturering
Dessutom kan uppgifterna överlåtas till tredje part i en form som gör att enskilda användare inte kan identifieras, varvid det inte handlar om personuppgifter.

Tjänsteleverantörer som vi användar är bland annat:
• Google (Hantera dina data här)
• Facebook (Hantera dina data här)
• Adform (Hantera dina data här)

5. Länkar till tredje parts webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som administreras av tredje part. Vi ansvarar inte för innehållet eller integritetspolicyn på dessa tredjepartswebbplatser. Vi rekommenderar att du noggrant sätter dig in villkoren för integritetsskydd på varje enskild webbplats.

6. Principer för skydd av personuppgifter

Vi använder tillräckliga tekniska och organisatoriska dataskyddsmetoder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst och mot oavsiktlig eller olaglig förlust, ändring, överlåtelse, överföring eller annan olaglig hantering.

7. Dina rättigheter och påverkansmöjligheter

Du har rätt att granska de uppgifter om dig som finns i våra register, rätt att kräva att felaktiga uppgifter rättas till, rätt att förbjuda hantering av dina personuppgifter för direktmarknadsföring samt även i övrigt utnyttja dina rättigheter enligt personuppgiftslagen.

På din begäran rättar vi, tar bort eller kompletterar personuppgifter som är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade med tanke på syftet med hanteringen. Du kan använda ovan nämnda rättigheter genom att kontakta vår kundtjänst på adressen se@komparate.com. När du använder din rätt till insyn kan vi ta ut en rimlig ersättning för utlämningen av uppgifterna om det har gått mindre än ett år sedan användaren senast fick uppgifter ur registret.

8. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra i denna integritetspolicy utan föregående meddelande på webbplatsen. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn regelbundet.

9. Kontaktuppgifter

Registeransvarig för de personuppgifter vi samlar in är Draivi Media Oy
Om du har frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta vår kontaktperson:

Kontaktperson: Oula Lehtinen
E-post: se@komparate.com
Adress: Draivi Media Oy, PB 215, 00101 Helsingfors, Finland