Säkerhet

Enbart på din dator

När du besöker Komparate:s hemsida, gör du det anonymt. Vi kan varken se eller få tillgång till dina personliga uppgifter.

Cookies

Vi samlar inte in några personliga uppgifter utan din vetskap. Däremot använder vi s.k. cookies, som är att likna vid små informationsfiler som sparas av din webbläsare på din dators hårddisk. En cookie säger ingenting om t.ex. din e-postadress eller någon annan personlig information.

Vi använder cookies enbart för att analysera data, som berättar för oss hur vår hemsida använts, som domännamnet, besökta sidor, användarsessionernas längd, o.s.v. Dessa data behöver vi för att kunna utvärdera nyttan av vår hemsida, samt för att förbättra kvaliteten. Detta förbättrar kvaliteten på de tjänster vi erbjuder våra kunder. Se även utförligare information om våra regler gällande cookies.

Ansvarsbegränsning

Komparate förbehåller sig rätten att avsäga sig allt ansvar för aktualitet, riktighet, fullkomlighet eller kvalitet för den givna informationen på denna hemsida. Krav på ansvar angående skador orsakade av den givna informationen, vilket inkluderar all information som kan vara ofullständig eller felaktig, avvisas därför.

Alla erbjudanden är icke-bindande och utan vidare förpliktelser. Delar av sidorna eller hela publikationen, vilket inkluderar alla erbjudanden och all information, kan utvidgas, ändras och delvis eller helt raderas av Komparate utan särskilt tillkännagivande. Hemsidan kan innehålla felaktigheter och/eller felskrivningar.

Referenser och länkar

Komparate är inte ansvarig för något innehåll länkat eller refererat till från dessa sidor. Om skador uppstår genom användande av den presenterade informationen, fråntas Komparate allt ansvar, däremot inte den person / de personer som har länkat sig till denna sida.

Vidare är Komparate inte ansvarig för några kommentarer eller meddelanden publicerade av användare av hemsidan.

Upphovsrätt

Komparate avser inte att använda något material med upphovsrätt för publikationen eller, om det inte är möjligt, att indikera när man gör så.

Upphovsrätten för allt skapat material är förbehållen Komparate. All kopiering eller användande av objekt såsom bilder, diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan Komparate medgivande.

Sekretesspolicy

Om möjligheten för att ange personliga eller affärsmässiga uppgifter ges, anges dessa uppgifter frivilligt.

Användare som skickar icke önskade spam-meddelanden kommer att anmälas.

Laglig giltighet av detta avståndstagande

Detta avståndstagande och Disclaimer är att anses som en del av Internetpublikationen, från vilken du blev länkad hit. Om avsnitt eller separata delar av denna text är olagliga eller felaktiga, påverkas inte övriga delar av detta faktum.

Eventuella företagsnamn och produktnamn omnämnda på denna hemsida är varumärken som tillkommer vederbörande ägare.

Tvistelösning

Eventuell tvister härrörande från denna hemsida eller från denna ansvarsfriskrivning eller från eventuell e-post från Komparate eller dess anställda skall om ej oenigheten kan lösas i samförstånd, avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Laga forum skall därvid vara Helsingfors tingsrätt.