Aurinkopaneelit keräävät aurinkoenergiaa

Tammikuussa 2021 astui voimaan laki, jonka ansiosta taloyhtiö voidaan jatkossa katsoa yhteisöksi, joka toimii sähkön pientuottajana. Lakimuutoksen turvin taloyhtiöt voivat hyödyntää paremmin yhteisesti hankkimaansa aurinkosähköjärjestelmää jakamalla tuottamansa sähkön asukkaiden hyväksi.

1.1.2021 astui voimaan laki, joka paransi pientuottajien ja taloyhtiöiden asemaa sähköntuottajina. Jatkossa pientuottaja saa olla yhteisö, kuten asunto-osakeyhtiön osakkaat, jotka hyödyntävät yhteisesti hankkimaansa aurinkosähköjärjestelmää kerros- tai rivitalossa. Osakkaiden tulee perustaa, joko paikallinen energiayhteisö tai aktiivisten asukkaiden ryhmä, joka hankkii sähkön pientuotantoon järjestelmän ja jakaa tuotetun sähkön yhteisön jäsenille haluamillaan jako-osuuksin.

Jatkossa pientuotannon arvo pystytään hyödyntämään täysin ja siitä tulee taloudellisesti kannattavaa taloyhtiöille. Asukkaat saavat omatuotettua sähköä, jolla korvataan mahdollisimman paljon ostettavaa energiaa, jolloin sähkölasku pienenee uuden hyvityslaskentamallin mukaisesti. Laskentamallissa siirrytään niin kutsuttuun tunnin sisäiseen netotukseen, joka parantaa pientuottajan asemaa merkittävästi. Ennen kaikki pientuottajien tuottama sähkö katsottiin ylijäämäksi, jolloin pientuottaja sekä osti, että myi sähköä saman tunnin aikana. Nyt omatuotanto lasketaan pientuottajan hyväksi ja ylijäämää syntyy ainoastaan, kun oma tuotanto ylittää kulutuksen.

Aikaisemmin kerros- ja rivitaloihin hankitulla aurinkosähköjärjestelmällä tuotettua aurinkosähköä voitiin käyttää vain taloyhtiön yhteisiin menoihin, kuten käytävän valaistukseen tai taloyhtiön saunan kiukaan lämmittämiseen. Aurinkosähköjärjestelmällä saatu hyöty oli varsin pieni suhteessa investointiin, jonka takia moni taloyhtiö koki aurinkopaneelien hankinnan kannattamattomaksi. Myöskään ylimääräisen sähkön myyminen sähköyhtiöille ei ollut taloudellisesti järkevä vaihtoehto.

Lakimuutoksen uskotaan innostavan yhä useampia taloyhtiöitä hankkimaan yhä isompia aurinkopaneeleita kuin aikaisemmin. Isommat aurinkopaneelit- ja kennot ovat hintahyötysuhteeltaan tehokkaampia kuin pienet.

Vaikka lakimuutos astui jo voimaan, velvoittaa se vasta 1.1.2023 sähkönsiirtoyhtiöitä tarjoamaan tätä mahdollisuutta taloyhtiöille. Sitä ennen toteuttaminen on sähkönjakeluyhtiöstä kiinni. Kannattaa kysyä omalta sähkönsiirtoyhtiöltä hyödyntävätkö he tätä mahdollisuutta ja missä laajuudessa.

Kirjoittanut

Minna työskentelee tällä hetkellä hakukoneoptimoinnin ja sisältötuotannon parissa. Hän on koulutukseltaan medianomi ja työskennellyt aikaisemmin muun muassa toimittajana. Viimeiset kolme vuotta hän on seurannut aktiivisesti sähkö ja talousasioita, joiden ilmiöistä ja vaikutuksista hän haluaa kirjoittaa kansantajuisesti. Minna asuu tällä hetkellä maaseudulla vanhassa talossa ja pohtii muiden kansalaisten tavoin, mikä olisi paras lämmitysratkaisu mihin päivittää.