Ydinvoimalla tuotetaan sähköä.

Komparaten järjestämässä kyselyssä pyysimme osallistujia kertomaan, mikä heidän mielestään on tulevaisuudessa Suomen käytetyin energialähde. Kuudesta eri vaihtoehdosta eniten ääniä on tähän mennessä kerännyt ydinvoima, joka on saanut jopa 50 % kaikista äänistä. Toisella sijalla on aurinkoenergia 23 % äänimäärällä.

Ydinvoima on selvästi suosituin

Palkinnolla varustettuun Komparaten kyselyyn on vastannut nyt lähemmäs 5 000 suomalaista, jotka arvioivat Suomen eniten käytetyintä energialähdettä 10-20 vuoden päästä. Vaihtoehtoina kyselyssä ovat: aurinkoenergia, tuulivoima, vesivoima, bioenergia, ydinvoima sekä fossiiliset polttoaineet. Lähes puolet vastaajista (50 %), pitää ydinvoimaa Suomen tulevaisuuden sähköntuotannon kulmakivenä. Näin siitäkin huolimatta, että osa Euroopan maista, kuten Saksa, ajaa energiapolitiikkaa, jossa myös ydinvoiman käytöstä luovuttaisiin fossiilisten polttoaineiden lisäksi.

Samaan tulokseen päätyi Energiateollisuus ry kyselytutkimuksessaan, jonka mukaan 50 prosenttia vastaajista kannattaa ydinvoiman lisäämistä. Ydinvoiman suosio on Suomessa korkeimmillaan kuin koskaan aikaisemmin. Suosion nousun syitä ovat varmasti tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja kuluneen vuoden sähkön hinnan heittely.

Ydinvoima Suomessa

Suomessa on tällä hetkellä käytössä yhteensä neljä ydinvoimalaa Loviisassa ja Rauman Olkiluodolla. Olkiluoto 3 on Suomen viides ydinvoimala, jonka on tarkoitus aloittaa energian kaupallinen tuotanto keväällä 2022. Olkiluoto 3-ydinvoimalan valmistuminen on viivästynyt useita kertoja ja sitä on rakennettu yhteensä 13 vuotta.

Olkiluoto 3 käyttöönoton lähestyessä, on taas herätty pohtimaan ydinvoiman tulevaisuutta Suomessa. Suomen ydinvoimalat Loviisassa ja Olkiluodossa ovat uusinta lukuun ottamatta valmistuneet 70-luvun lopussa ja 80-luvun alussa. Suomessa ydinvoimaloiden iäksi on arvioitu noin 40 vuotta, joten tarve uusille voimaloille on todellinen, jos ydinvoima nähdään Suomen energiatuotannon kannalta tarpeelliseksi.

LaitosyksikköKäynnistysNettosähköteho MW
Loviisa 11977507
Loviisa 21980507
Olkiluoto 11978890
Olkiluoto 21980890
Olkiluoto 320221600
Hanhikivi 12029?1200
Suomen nykyiset ja suunnitteilla olevat ydinvoimalat ja niiden tuotantoteho

Ydinvoiman edut

Ydinvoiman suurimpana etuna on energiantuotannon tasaisuus, joka ei ole riippuvainen ulkoisista tekijöistä, kuten sääolosuhteista. Ydinvoima antaisi turvaa, silloin kun uusiutuvalla energialla ei päästäisi toivottuun energiatuotantomäärään. Suomen kannalta ydinvoima tarjoaisi myös omavaraisuutta energiantuotannossa, emmekä olisi niin riippuvaisia tuontisähköstä.

Vaikka ydinjäte ja sen loppusijoittelu koetaan ongelmalliseksi, on ydinvoima energiantuotannossa täysin päästötöntä. Toisin kuin fossiiliset polttoaineet, ydinvoiman käyttö ei vapauta lainkaan hiilidioksidia, minkä takia ydinvoimasta usein puhutaan päästöttömänä energiamuotona.

Ydinvoiman tulevaisuus

Ydinvoima-alan tulevaisuutta voivat olla sarjatuotteistetut pienet modulaariset ydinreaktorit sekä fuusioenergia. Pienet modulaariset ydinvoimalat ovat pieniä ja turvallisia, jotka voitaisiin sijoittaa lähelle kaupunkeja. Energian lisäksi niillä voitaisiin tuottaa lämpöä, kylmyyttä sekä kemikaaleja. Sarjatuotanto toisi ydinvoimaloiden rakentamisen hintaa alas.

Fuusioenergialla viitataan fuusioreaktioon, jonka seurauksena esimerkiksi, aurinkoenergia syntyy. Fuusioreaktiossa kevyet alkuaineet yhdistyvät raskaammiksi, jonka seurauksena vapautuu valtavasti energiaa. Polttoaineena toimisi vesi ja litium-akut. Toimiessaan fuusioenergia olisi päästötöntä, turvallista ja energialähteenä lähes ehtymätön. Toistaiseksi fuusioenergian tuotanto ei ole vielä kaupallisesti mahdollista.

Kirjoittanut

Minna työskentelee tällä hetkellä hakukoneoptimoinnin ja sisältötuotannon parissa. Hän on koulutukseltaan medianomi ja työskennellyt aikaisemmin muun muassa toimittajana. Viimeiset kolme vuotta hän on seurannut aktiivisesti sähkö ja talousasioita, joiden ilmiöistä ja vaikutuksista hän haluaa kirjoittaa kansantajuisesti. Minna asuu tällä hetkellä maaseudulla vanhassa talossa ja pohtii muiden kansalaisten tavoin, mikä olisi paras lämmitysratkaisu mihin päivittää.