Sopimussakko uhkaa vilpillisesti määräaikaisesta sähkösopimuksesta irti päässeitä.

Noin 70 määräaikaisen sähkösopimuksen tehnyttä Turku Energian asiakasta on syyllistynyt sopimusrikkomukseen, yrittämällä keinottelulla päästä irti sopimuksesta ennen määräajan umpeutumista, kertoo Turun Sanomat. Turku Energia aikoo laittaa sopimusrikkojat maksamaan tavalla tai toisella.

Sopimusrikkojat ovat voineet esimerkiksi solmia uuden sähkösopimuksen puolison nimiin, mikä mahdollistaa määräaikaisen sähkösopimuksen katkaisemisen, vaikka kyseessä olisi sama kohde. Komparate kertoi jo joulukuussa 2022, kuinka keskustelupalstoilla on virinnyt keskustelu määräaikaisen sopimuksen irtisanomisesta kyseenalaisin keinoin. Turku Energia tuskin on ainut sähköyhtiö, joka asiaan on törmännyt, mutta se on tällä hetkellä ainoa, joka on ilmoittanut laskuttavansa sopimusrikkomukseen syyllistyneitä.

Turku Energian myyntijohtaja Harri Salon mukaan, yhtiö aikoo lähettää asiakkailleen kirjeen, jossa se antaa sopimusrikkomukseen syyllistyneille kaksi vaihtoehtoa: joko maksaa sopimusrikkomuksesta koituvan maksun tai palata takaisin määräaikaisen sopimuksen pariin. Asiakkaille tarjotaan vaihtoehtoja, koska osa on saattanut tietämättään syyllistyä rikkomukseen.

Vielä joulukuussa Turku Energia kertoi sopimussakon olevan alle 10 000 kWh kulutuksella 50 euroa ja yli 10 000 kWh kulutuksella 200 euroa. Nyt yhtiö on ilmoittanut veloittavansa sopimuksen keskeyttämisestä aiheutuvat tappiot, jotka yleensä tarkoittavat kuukausittaisia perusmaksuja ja oletetun käytön mukaista sähkölaskua sopimuksen viralliseen päättymispäivään asti.

Loukussa määräaikaiseen sähkösopimukseen

Keplottelijat ovat saaneet osakseen ymmärrystä ja Turku Energian toimia on kritisoitu. Turun Sanomat kertoo erään asiakkaan maksaneen 800-950 euron sähkölaskuja kuukaudessa, jonka perusteella hän oli laskenut sopimussakoksi 2 vuoden määräaikaiselle yli 10 000 euroa. Sopimuksessa sähkön hinta on 27,1 c/kWh. Arviolta noin 8 000 taloutta on ottanut kyseisen 2 vuoden sopimuksen Turku Energialta.

Sähkön hinta on tippunut rajusti niistä arvioista, joita vielä viime vuoden lopulla annettiin. Vuoden 2023 odotettiin olevan sähkön hinnan osalta vieläkin korkeampi kuin edeltävän vuoden. Hinnat ovat kuitenkin tippuneet radikaalisti ja esimerkiksi Turku Energia myy nyt 12 kuukauden sähkösopimusta hintaan 12,72 c/kWh. Pörssisähkösopimuksissa sähkön keskihinta 30 vuorokaudelle on alle 10 c/kWh.

Tutkimusten mukaan kalliisiin määräaikaisiin sopimuksiin, joissa hinta on yli 30 c/kWh, on jäänyt loukkuun eri lähteiden mukaan arviolta noin 50 000–130 000 taloutta. Talousvaliokunnan selvityksen mukaan noin 130 000 asuntokuntaa on solminut sopimuksen aikana, jolloin sähkön hinta oli yli 30 c/kWh. Energiateollisuuden teettämän kyselyn mukaan talouksia olisi yli puolet vähemmän, vain noin 57 000. Nykyisten hintojen valossa kuitenkin kaikkia yli 20 c/kWh sähkösopimuksia, voi pitää kohtuuttomina etenkin tilanteessa, jossa elinkustannukset kasvavat inflaation myötä nopeasti.

Sähkön hinta

Sähkön hinta määräytyy sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan. Pohjoismaiden sähkön hintaan vaikuttaa kuitenkin myös Euroopan hintataso, jossa sähköstä on ollut suurin pula. Euroopan sähkötuotanto on nojannut pitkälti kaasuun, joka Venäjän aloittaman sodan myötä, on käynyt Euroopassa vähiin. Vaikka Suomessa kaasulla ei sähkötuotannon kannalta ole suurta merkitystä, on omavaraisuuteen energian osalta vielä matkaa. Siksi pahimmat skenaariot kovasta pakkastalvesta saivat Suomen varautumaan sähköpulaan ja koviin hintoihin. Toistaiseksi nämä on kuitenkin väistetty ja talvi on ollut suuremmalta osin poikkeuksellisen lämmin.

Eittämättä sähköyhtiöt ovat ottaneet takkiinsa vanhoista määräaikaisista sähkösopimuksista, jotka on tehty ennen sähkökriisin alkua, ja joissa hinta on ollut noin 4 c/kWh. Parhaimmillaan sähkön hinta nousi viime vuonna yli 50 c/kWh määräaikaisissa sopimuksissa.

Sitä vastoin sähkön tuotantokustannukset eivät ole nousseet suhteessa sähkön hintaan. Jos verrataan uusiutuvan energian kuluja fossiiliseen, niin tuuli- ja aurinkovoima ovat ilmaisia ja ehtymättömiä luonnonvaroja, toisin kuin esimerkiksi hiili. Alkuinvestoinnin jälkeen tuotanto on käytännössä ilmaista. Suomen ydinvoimalat ovat myös sen ikäisiä, Olkiluoto 3:sta lukuun ottamatta, että ydinvoimalla tuotetun sähkön tuotto on vain plussaa sähköyhtiöille. Ydinvoimalat on maksettu aika päiviä sitten pois.

Kirjoittanut

Minna työskentelee tällä hetkellä hakukoneoptimoinnin ja sisältötuotannon parissa. Hän on koulutukseltaan medianomi ja työskennellyt aikaisemmin muun muassa toimittajana. Viimeiset kolme vuotta hän on seurannut aktiivisesti sähkö ja talousasioita, joiden ilmiöistä ja vaikutuksista hän haluaa kirjoittaa kansantajuisesti. Minna asuu tällä hetkellä maaseudulla vanhassa talossa ja pohtii muiden kansalaisten tavoin, mikä olisi paras lämmitysratkaisu mihin päivittää.