Sähkösopimusten palvelumaksut nousussa.
Datahub on energialan toimijoiden yhteinen tietokanta.

Helmikuun 2022 aikana kaikki sähkönmyyjät ja sähkönsiirtoyhtiöt ottavat käyttöön yhteisen tietojärjestelmän, jonka avulla asiakkaan tiedot siirtyvät nopeasti yhtiöstä toiseen. Sähkönmyyntiyhtiö Väre on tiedottanut asiakkailleen korottavansa sähkösopimusten kuukausimaksuja kesken sopimuskauden ilman, että asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimusta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää toimien laillisuutta.

Sähkönmyyntiyhtiö Väre on ilmoittanut asiakkailleen alkavansa veloittaa käyttöpaikkakohtaista kuukausimaksua ja erillistä Datahubin-käyttöönottomaksua. Väreen tiedotteen mukaan, hinnankorotus on sähkömarkkinalaissa määrätty viranomaismaksu, joka tilitetään suoraan Datahubia hallinnoivalle Fingrid Datahub Oy:lle. Datahub-maksu on arvolisäveron (24 %) kanssa 0,23 euroa kuukaudessa per käyttöpaikka. Tiedotteessa ei kerrottu Datahubin-käyttöönottomaksun määrää, sen todettiin vain olevan kertaluontoinen.

Viranomaismaksuihin vetoaminen tarkoittaa, ettei kuluttajilla ole oikeutta vaihtaa tai irtisanoa sopimusta muutokseen vedoten, sillä Väreen mukaan kyse on lakisääteisistä, pakollisista kehitys- ja ylläpitokustannuksista, joita ei ole osattu ottaa huomioon sopimuksia tehdessä.

Mielenkiintoisen tulkinnasta tekee sen, että Datahubin käyttöönotosta tiedotettiin Työ- ja elinkeinoministeriön toimesta jo tammikuussa 2019 eli yli kolme vuotta sitten, eikä yksikään toinen sähköyhtiö ole ilmoittanut vastaavista toimista. Silti Väre aikoo periä maksuja myös niiltä, joilla on voimassa oleva määräaikainen sähkösopimus ja kuukausimaksuton kiinteähintainen sähköpaketti. Määräaikaiset sähkösopimukset ovat yleensä voimassa 1-3 vuotta, jonka aikana sopimuksen hinnat eivät muutu.

Ylen tietojen mukaan, Väreen hintojen korotus koskee yli 200 000 asiakkaan sähkönkäyttöpaikkoja. Yhdellä asiakkaalla voi olla useampia sähkönkäyttöpaikkoja, kuten koti ja kesämökki, joista jokaisesta veloitetaan erikseen.

Väreen hintojen korotus voi olla laiton

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa tutkinnan Väreen hintojen korotuksista ja ilmoituksesta, ettei asiakkailla ole muutokseen vedoten oikeutta irtisanoa sähkösopimustaan. KKV:n mukaan, myyjäyhtiön oikeus muuttaa yksipuolisesti kuluttajan kanssa tehtyä sopimusta on korkea.

Sopimusehtojen muutoksesta sanotaan KKV:n sivuilla, muun muassa, seuraavasti määräaikaisten sopimusten kohdalla: ” Muutoksen taustalla pitää olla sellainen lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, jota elinkeinonharjoittaja ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä; esimerkiksi sopimuksen mukaiseen hintaan vaikuttava verojen, tullien tai muiden julkisten maksujen muutos.” Datahubin käyttöönotosta ilmoitettiin ensi kertaa vuonna 2019, joten Väreellä on ollut runsaasti aikaa sisällyttää hinnat sopimuksiinsa.

Jos KKV katsoo Väreen hintojen korotukset laittomiksi, on kuluttajilla oikeus periä maksut takaisin. Selvityksen aikana maksuista kannattaa reklamoida suoraan Väreelle. Väre on vuonna 2019 aloittanut sähkönmyyntiyhtiö, jonka omistavat Savon Voima Oyj, Kuopion Energia Oy, Jyväskylän Energia Oy ja Lappeenrannan Energia Oy.

Mikä on Datahub?

Datahub on kaikkien sähkönmyyntiin ja -jakeluun keskittyneiden yhtiöiden yhteinen tietojärjestelmä, jonne jatkossa tallennetaan kuluttajien tiedot sähkösopimuksiin liittyen. Aikaisemmin tiedot ovat olleet yhtiökohtaiset. Datahubin ansiosta asiakaspalvelun luvataan paranevan.

Datahub otetaan käyttöön helmikuun 2022 loppupuolella, mutta sen käyttöönotto voi aiheuttaa sähköyhtiöiden palveluissa, kuten myynnissä ja asiakaspalvelussa katkoksia. Jos tarvitset sähkösopimusta helmikuussa, voi olla viisainta solmia se jo nyt!

Kirjoittanut

Minna työskentelee tällä hetkellä hakukoneoptimoinnin ja sisältötuotannon parissa. Hän on koulutukseltaan medianomi ja työskennellyt aikaisemmin muun muassa toimittajana. Viimeiset kolme vuotta hän on seurannut aktiivisesti sähkö ja talousasioita, joiden ilmiöistä ja vaikutuksista hän haluaa kirjoittaa kansantajuisesti. Minna asuu tällä hetkellä maaseudulla vanhassa talossa ja pohtii muiden kansalaisten tavoin, mikä olisi paras lämmitysratkaisu mihin päivittää.