Suomessa sähkö on lähes 90 % hiilineutraalia.
Suomen sähkötuotannosta 54 % on uusiutuva energiaa ja 87 % hiilineutraalia.

Viime vuonna suomalaisten kaikesta kuluttamasta sähköstä jopa 87 prosenttia oli hiilineutraalia sähköä, vaikka sähkönkulutus kasvoi edellisvuodesta. Eniten Suomessa tuotantokapasiteettiaan kasvatti tuulivoima, mutta sähköä tuotettiin eniten ydinvoimalla.

Ydinvoima tuotti, tuulivoima ei

Energiateollisuus ry:n katsaus Energiavuosi 2021 osoittaa, kuinka Suomi on kasvattanut päästöttömän sähkön osuutta lähemmäs 90 prosenttiin. Sadasta prosentista 87 prosenttia on hiilidioksiditonta ja 54 prosenttia on kokonaan uusiutuvaa energiaa. Tulos on ennätyksellisen korkea ja päästövähennystavoitteiden osalta etuajassa.

Sähköä tuotettiin Suomessa eniten ydinvoimalla, jonka osuus kaikesta sähköntuotannosta oli 26,3 prosenttia. Toiseksi eniten sähköä tuotettiin vesivoimalla (18 %) ja kolmanneksi biomassalla (15,6 %).

Miten Suomen sähkö tuotettiin vuosina 2021 ja 2021
Sähkön tuonnin osuus kasvoi edellisvuodesta.

Eniten kapasiteettia kasvatti tuulivoima, jonka tuotantokapasiteetti kasvoi jopa 26 prosenttia. Sähköntuotannossa tämä ei kuitenkaan juuri näy, sillä vuosi 2021 oli tavallista huonompi tuuliolosuhteiden kannalta. Tuulen osuus kokonaistuotannosta oli 9,3 prosenttia, kun se vuonna 2020 tuotti 9,6 prosenttia vähemmällä kapasiteetilla.

Suomalaisten energiankulutus kasvoi vuodesta 2020 kuusi prosenttia, mikä tarkoittaa 4,6 terawattituntia. Koronavuoden jälkeen, etenkin teollisuus piristyi, mikä näkyi sähkönkulutuksen lisääntymisenä vuonna 2021.

Sähköä tuotiin enemmän

Sähkön nettotuonti kasvoi 15 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Käytännössä tämä tarkoittaa 2,3 terawattituntia enemmän kokonaistuonnin ollessa yhteensä 17 terawattituntia. Eniten sähköä tuotiin Venäjältä, jonka osuus kasvoi yli 200 prosenttia. Muista Pohjoismaista sähköä tuotiin 19 % vähemmän. Osaltaan sähkön tuontia Venäjältä selittää sähkön kallistunut hinta Euroopassa ja Pohjoismaista sähköntuotantoa haitannut vesipula. Toisaalta koronan jälkeinen nousukausi vauhditti energiankulutusta.

Päästöt pysyivät ennallaan
Energiatuotannon päästöt tulevat tulevaisuudessa jatkamaan vähenemistään pysähtymisestä huolimatta.

Päästöt pysyivät ennallaan

Suomen sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat viimeisen kymmenen vuoden ajan laskeneet. Vuonna 2010 Suomen sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt olivat 19 miljoonaa tonnia, kun ne viime ja sitä edeltävänä vuonna olivat enää 4,3 miljoonaa tonnia. Yleisesti päästöjen määrä on ollut laskusuunnassa vuodesta toiseen, mutta nyt päästöt pysyivät samana kuin edeltävänä vuonna. Päästöjen pysähtyminen johtuu talouden elpymisestä ja sähköpulasta, jonka takia turvauduttiin, muun muassa, kivihiilen käyttöön. Olkiluoto 3 ja kivihiilestä luopumisen myötä päästöjen tulisi jatkaa laskuaan.

Sähkön keskihinta nousi ennätyskorkealle

Vuonna 2021 sähkön keskihinta oli Suomessa 72,34 euroa megawattitunnilta. Se on tähän mennessä koko 2000-luvun korkein sähkön keskihinta. Viimeksi Suomessa on ollut sähkön hinta korkealla vuonna 2010 ja silloinkin sähkön keskihinta jäi alle 60 euron megawattitunnilta. Viimevuotista sähkön hinnannousua selittää useampi yhtäaikainen ilmiö, joka vaikutti sähkön markkinahintojen nousuun meillä ja maailmalla. Noususta huolimatta Suomen sähkön hinta pysyi varsin maltillisena verrattaessa muihin Euroopan maihin.

Kirjoittanut

Minna työskentelee tällä hetkellä hakukoneoptimoinnin ja sisältötuotannon parissa. Hän on koulutukseltaan medianomi ja työskennellyt aikaisemmin muun muassa toimittajana. Viimeiset kolme vuotta hän on seurannut aktiivisesti sähkö ja talousasioita, joiden ilmiöistä ja vaikutuksista hän haluaa kirjoittaa kansantajuisesti. Minna asuu tällä hetkellä maaseudulla vanhassa talossa ja pohtii muiden kansalaisten tavoin, mikä olisi paras lämmitysratkaisu mihin päivittää.