Aurinkopaneelien avulla voidaan tuottaa sähköä talouden käyttöön ja myydä ylijäämäsähkö suoraan verkkoon.

Yksityisten kuluttajien aurinkopaneeleilla tuottaman ylijäämäsähkön myyminen on yleistynyt Suomessa viime vuosina. Tätä on vauhdittanut sähkön korkea hinta, joka on lisännyt sähkön pientuotantoa ja samalla kiinnostusta myydä ylijäämäsähköä verkkoon sähköyhtiöille. Mutta mitä ylijäämäsähkön myyminen verkkoon vaatii ja paljonko sillä voi tienata?

Mitä ylijäämäsähkö on ja miten se syntyy?

Ylijäämäsähkö tarkoittaa tilannetta, jossa sähköä tuotetaan enemmän kuin sitä omaan käyttöön tarvitaan. Ylimääräinen sähkö voidaan joko varastoida akkuihin tai myydä sähköyhtiölle, mikäli aurinkosähköjärjestelmä on liitetty sähköverkkoon.

Aurinkosähkön tuottaminen lyhyesti. Aurinkopaneelit muuntavat auringonvalon sähköenergiaksi. Paneelien pinnalla olevat aurinkokennot koostuvat piistä, joka muuntaa auringon säteilyn sähköenergiaksi. Kun aurinkopaneelit altistuvat auringon säteilylle, sähköä alkaa virrata aurinkokennojen läpi. Invertterin avulla tämä sähköenergia voidaan muuttaa vaihtoenergiaksi, jota hyödyntää kodin sähkölaitteissa. Energia voidaan myös syöttää suoraan sähköverkkoon tai varastoida esimerkiksi akkuihin.

Ylijäämäsähkön varastointi akkuihin

Ylijäämäsähköä voidaan varastoida akkuihin, josta sitä voidaan käyttää myöhemmin silloin, kun aurinkopaneelit eivät tuota tarpeeksi sähköä. Tällä tavalla voidaan vähentää riippuvuutta sähköverkosta, parantaa energiatehokkuutta ja säästää sähkön hinnassa. Akut ovat kuitenkin kalliita, joten investointi voi olla suuri. Lisäksi akut eivät ole täysin tehokkaita, sillä niiden varastointikapasiteetti ja elinkaari ovat rajoitetut.

Virtuaaliakku

Nykyään osa sähköyhtiöistä tarjoaa myös virtuaaliakkuja, jonne varastoida ylimääräinen aurinkoenergia. Virtuaaliakku on maksullinen palvelu, jossa ei ole fyysisiä akkuja, vaan käytännössä sähköyhtiö ostaa tuottamasi ylijäämäsähkön. Ylijäämäenergia hyvitetään yleensä sähkölaskussa asiakkaalle.

Ylijäämäsähkön myynti verkkoon – miten se toimii?

Ylijäämäsähkö voidaan myydä verkkoon, jos aurinkosähköjärjestelmä on liitetty sähköverkkoon ja sinulla on sovittuna ostaja sähkötuotannolle, eli olet sopinut sähköyhtiön kanssa tuottamasi sähkön myynnistä.

Verkkoon syöttäminen ja sähköntuottajaksi alkaminen

Jotta ylijäämäsähkö voitaisiin myydä, tulee aurinkosähköjärjestelmän olla liitettynä sähköverkkoon. Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista, sillä laitteissa on standardeja, joita verkkoon liitettävän järjestelmän tulee noudattaa. Vaikka kuinka tekisi mieli tienata aurinkoenergialla, niin ennen kuin ostat ylimitoitettua aurinkosähköjärjestelmää, ota yhteyttä paikalliseen sähkönjakeluyhtiöön ja varmista, että se on edes mahdollista. Sopivuuteen vaikuttaa myös lähinaapureiden kanssa jaettavan sähköverkon sopivuus. Tämän lisäksi sinun on tehtävä sopimus sähköyhtiön kanssa ylijäämäsähkön myymisestä. Verkkoon ei saa syöttää yhtään sähköä ellei ostajaa ole.

Sähkönsiirto ja myynti

Verkkoyhtiö vastaa sähkönsiirrosta ja ylijäämäsähkön ostajana toimii sähköyhtiö, jonka kanssa on sovittu sähkön ostosta. Ylijäämäsähköstä maksetaan korvaus, joka voi vaihdella eri sähköyhtiöiden välillä. Yleensä myydystä sähköstä maksetaan markkinahinta eli tunneittain vaihtuvan spot-hinnan mukaan, eikä siirtomaksuja veloiteta. Osa saattaa kuitenkin veloittaa myydystä sähköstä välityspalkkion eli marginaalin. Kuukasihyvitysten sijaan, hinta voidaan hyvittää kerran tai kaksi vuodessa, suoraan sähkölaskulle.

Kokemuksia sähkön myymisestä verkkoon

Kokemuksia sähkön myymisestä verkkoon on monia ja ne vaihtelevat tilanteen mukaan. Ennen sähkön myyntiin ryhtymistä kannattaa selvittää tarkkaan oma sähkön tarve, mitä kustannuksia sähkön myymisestä mahdollisesti aiheutuu ja vertailla sähköyhtiöiden tarjoamia ostohintoja ja sopimuksia.

Ylijäämäsähkön myynnin kannattavuus

Toistaiseksi Suomessa aurinkopaneelien sähköntuotantoa suositellaan oman kulutuksen mukaan mitoitettavaksi, eikä myynti mielessä. Lähtökohtaisesti aurinkosähköjärjestelmä hyödyttää eniten omaa taloutta, koska voit säästää niin sähkön osto- kuin siirtohinnoissa. Sähkön myynnin kannattavuus taas riippuu useasta asiasta, kuten ylijäämäsähkön tuotannon suuruudesta, kuinka säännöllistä tuotanto on ja sähkön myyntihinnasta.

Pientuottajan kokemukset myyntiin liittyvistä kuluista

Pientuottajien kokemukset sähkön myyntiin liittyvistä kuluista vaihtelevat. Aikaisemmin sähkön myyminen ei ollut kannattavaa, sillä moni yhtiö peri siirtomaksua, jonka seurauksena myyminen oli usein plus-miinus-nolla tuottajalle. Nykyään useimmat sähköyhtiöt eivät veloita verkkoon siirtämisestä, mutta mahdollinen veloitus ja maksettu hinta vaihtelevat sähköyhtiöiden ja alueiden mukaan.

Osalle aurinkosähkön myyntiä ajatelleille on tullut yllätyksenä sähkönsiirtojärjestelmän rakentamisesta, liittämisestä ja ylläpidosta koituvat kustannukset. Jos ylijäämätuotanto on vähäistä, ei aurinkopaneeleja välttämättä kannata liittää verkkoon, sillä kustannukset voivat olla korkeat. Toisaalta, jos ylijäämäsähköä syntyy paljon ja säännöllisesti, myynnistä saatavat tulot voivat ylittää kustannukset.

Paljon riippuu myös siitä, millä sopimuksella pientuottaja itse ostaa sähkönsä. Esimerkiksi viime vuosina moni aurinkosähkön pientuottaja on voinut tuottaa voittoa, jos heidän oma sähkösopimuksensa on ollut halpa hintainen määräaikainen sopimus, mutta he ovat voineet myydä kalliilla spot-hinnalla.

Myynnin edut ja haitat

Sähkön myynti voi tarjota monia etuja, kuten ympäristöystävällisen energiatuotannon hyödyntämisen, sähkölaskussa säästämisen ja oman sähkötuotannon hyödyntämisen. Toisaalta haittoja voivat olla, myynnistä mahdollisesta aiheutuvat kustannukset, vaatimukset sähköntuotannolle ja sähköverkkoon liittymiselle. Lisäksi sähkön myyntihinnat vaihtelevat, joten myyntitulojen ennustaminen voi olla haastavaa.

Aurinkosähkön myynti eri sähköyhtiöille

Aurinkosähkön myyntihinnat ja ehdot vaihtelevat yhtiöstä toiseen. Tähän olemme ottaneet esimerkiksi neljän eri sähköyhtiön hinnoittelut ja ehdot. Pientuottajan kannattaakin vertailla eri sähköyhtiöiden myyntisopimuksia ja miettiä, mikä vaihtoehto olisi kannattavin.

  • Fortum. Fortum Lähisähkö on sopimus uusiutuvan energian pientuottajille, jotka haluavat myydä ylijäämäsähkönsä energiayhtiölle. Sopimuksessa ei ole kuukausimaksuja ja Fortum maksaa sähkön myynnistä spot-hintojen mukaan, joista on vähennetty 0,24 c/kWh välityspalkkio. Jos sinulla on Fortumin sähkösopimus voit saada hyvityksen suoraan sähkölaskuusi tai vaihtoehtoisesti pankkitilillesi.
  • Väre. Väreeltä löytyy Aurinkosähkön ylijäämäsopimus, jossa yhtiö ostaa aurinkopaneeleilla syntyvän ylimääräisen sähkön. Väre maksaa sähköstä pörssihintojen mukaisen spot-hinnan, josta on vähennetty 0,20 c/kWh hinta. Tuotto tilitetään suoraan asiakkaan tilille kerran vuodessa.
  • Oomi. Oomi tarjoaa pientuotantosopimusta kaikille, jotka haluavat myydä ylijäämäsähköään. Oomi maksaa ylijäämäsähköstä Nord Poolin Suomen hinta-alueen spot-hintojen mukaan, josta on vähennetty 0,12 c/kWh välityspalkkio sekä 2,90 € kuukaudessa. Jos olet Oomin sähkösopimusasiakas ei sinulta veloiteta kumpaakaan.
  • Vattenfall. Vattenfall ostaa ylijäänyttä uusiutuvaa energiaa pörssisähkön hinnoilla ainoastaan tuottajilta, joilla on voimassaoleva sähkösopimus Vattenfallin kanssa. Vattenfall perii välityspalkkiota 0,30 c/kWh.

Aurinkosähkön ongelmat ja haasteet

Aurinkosähkön myyntiin ja tuotantoon liittyy myös ongelmia ja haasteita, joista on hyvä olla tietoinen, vaikkeivat kaikki koskisi juuri sinua.

Verkkoyhtiöiden kapasiteetin rajallisuus

Yksi ongelmista on verkkoyhtiöiden kapasiteetin rajallisuus. Sähköverkko on suunniteltu siirtämään vain tietyn määrän sähköä, jos sähköä tuotetaan verkkoon liikaa, voi verkkoyhtiön kapasiteetti ylittyä. Tämä voi aiheuttaa ongelmia sähköverkon vakaudessa ja turvallisuudessa sekä vaarantaa sähköverkon toimivuuden. Suurten tuotantolaitteistojen liittäminen voi tuoda verkkoyhtiölle useiden kymmenen tuhansien eurojen kustannukset, jotka lopulta nostavat koko asiakaskunnan sähkönsiirtomaksuja. Tämän takia liittyminen verkkoon vaatii aina myös paikalliselta sähkönjakeluyhtiöltä luvan.

Sähkön hinta ja verotus

Sähkön hinta ja verotus on toinen merkittävä haaste ylijäämäsähkön myynnissä. Ylijäämäsähkön hinnan ennakoiminen on pitkällä aikavälillä vaikeaa, koska hinta määräytyy sähkömarkkinoiden mukaan, jotka vaihtelevat tunneittain. Lisäksi yhtiökohtaiset välityspalkkiot ja ehdot vaihtelevat suuresti, kuten verrokkisopimuksista huomaa. Veroja ei tarvitse maksaa, niin kauan kuin kulutus on suurempaa kuin myynti, eikä ylitä 100 kVA. Tätä suurempien tuotantojen tulee rekisteröityä sähköntuottajaksi ja heiltä peritään 24 % arvonlisävero.

Sähkön varastointi

Aurinkosähkön varastointi on myös haaste ylijäämäsähkön tuotannossa. Aurinkosähköä tuotetaan vain päiväsvalon aikaan, mikä tarkoittaa, että jos aurinkopaneeleihin ei ole liitetty akkua, tulee sähkö ostaa verkosta. Tämä taas voi lisätä sähkölaskua ja vähentää ylijäämäsähkön myynnistä saatavaa voittoa. Akulliset aurinkosähköjärjestelmät ovat kuitenkin huomattavasti kalliimpia kuin pelkät aurinkopaneelit.

Vinkkejä sähkön myymiseen verkkoon

  • Sähkönkulutuksen optimointi. Ennen kuin alat myydä ylijäämäsähköä verkkoon, kannattaa tarkistaa, että taloutesi sähkönkulutus on optimoitu. Sähkönkulutuksen optimointi tarkoittaa sitä, että kotitaloudessa pyritään käyttämään sähköä silloin, kun aurinkopaneelit tuottavat sitä eniten. Sähkönkulutuksen optimointi on myös tärkeää, koska myytävä sähkö kannattaa myydä mahdollisimman korkeaan hintaan. Aurinkopaneelit tuottavat eniten sähköä päiväsaikaan, jolloin sähkön hinta on yleensä korkeimmillaan.
  • Myyntisopimusten vertaileminen. Ennen kuin valitset sähköyhtiön, jolle myyt ylijäämäsähkön tutustu ja vertaile eri sähköyhtiöiden myyntisopimuksia. Erot voivat olla merkittävät ja niillä on suora vaikutus siihen, kuinka paljon voit ylimääräisellä sähköllä tienata.
  • Sähkömarkkinoiden seuraaminen. Sähkön myynti verkkoon on sidoksissa sähkömarkkinoihin, jotka ovat jatkuvassa muutoksessa, sähkön hinnan vaihdellessa tunneittain. Markkinoiden seuraaminen kuitenkin kannattaa, jotta tiedät, milloin on paras hetki myydä sähköä verkkoon. Markkinoita voi seurata esimerkiksi erilaisten sovellusten avulla.
  • Ammattilaisen avun käyttäminen. Jos vasta haaveilet aurinkosähkön myymisestä, kannattaa turvautua ammattilaisen apuun sähköjärjestelmän valinnassa ja varmistaa paikalliselta sähkönsiirtoyhtiöltä, että sähköverkkoon liittyminen on mahdollista. Osa myynti- ja asennuspalveluista tekee tämän puolestasi.

Kirjoittanut

Minna työskentelee tällä hetkellä hakukoneoptimoinnin ja sisältötuotannon parissa. Hän on koulutukseltaan medianomi ja työskennellyt aikaisemmin muun muassa toimittajana. Viimeiset kolme vuotta hän on seurannut aktiivisesti sähkö ja talousasioita, joiden ilmiöistä ja vaikutuksista hän haluaa kirjoittaa kansantajuisesti. Minna asuu tällä hetkellä maaseudulla vanhassa talossa ja pohtii muiden kansalaisten tavoin, mikä olisi paras lämmitysratkaisu mihin päivittää.