Ylijäämäsähkön myymistä verotetaan ansiotuloina.

Puhdas sähköntuotanto, sähkön hinnan arvaamattomuus ja omavaraisuus ovat syitä, miksi monet haluavat tuottaa itse sähköä. Uusiutuvista energialähteistä suosituin on tällä hetkellä aurinkopaneeleilla tuotettu aurinkosähkö. Etenkin kesäaikaan aurinkosähköä voi syntyä ylitse oman tarpeen, minkä takia moni päätyy myymään ylijäämäsähkön sähköyhtiön verkkoon. Sähköntuotanto omaan käyttöön ei ole verotettavaa, mutta myytäessä sähköyhtiölle sähköä verotetaan ansiotulona.

Sähköntuotanto omaan käyttöön on verovapaata

Sähköntuotanto ainoastaan omaan käyttöön on verovapaata, joka katsotaan kotitalouden eduksi. Jos et halua myydä aurinkopaneeleilla tuottamaasi ylimääräistä sähköä, kannattaa aurinkosähköjärjestelmä ennemmin alimitoittaa kuin ylimitoittaa. Järjestelmää ei myöskään silloin tarvitse liittää verkkoon, mikä tuo säästöä kustannuksissa.

Ylijäämäsähkön myynti on veronalaista tuloa

Ylijäämäsähköllä tarkoitetaan tuotannosta ylijäänyttä sähköä, joka ei päädy omaan käyttöön. Tätä sähköä voidaan myydä sähköyhtiölle verkkoon, jos aurinkosähköjärjestelmä on kytketty sähköverkkoon.

Tuloverolain mukaan, ylijäämäsähkön myynnistä saatu tulo, on veronalaista tuloa Suomessa. Tähän ei vaikuta hyvitetäänkö myynti suoraan sähkölaskulle tai maksetaanko rahana tilille.

Verotettavasta tulosta voidaan kuitenkin vähentää hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuvat kulut. Näitä voivat olla esimerkiksi, aurinkopaneelien hankintakustannukset, huolto- ja ylläpitokulut sekä verkkoon kytkemisestä aiheutuvat kulut. Yleensä nämä menot kuitenkin ylittävät sähkönmyynnistä saatavat tulot, minkä takia verotettavaa jää harvoin.

Lisäksi aurinkosähköjärjestelmän hankintamenona voidaan vähentää maksimissaan 25 % per vuosi menojäännöspoistoa. Tappioita ei kuitenkaan oteta huomioon, sillä et voi vähentää enempää kuin mitä sähkön myynnillä ansaitset.

Esimerkki myydyn aurinkosähkön hinnasta

Hankit aurinkosähköjärjestelmän, jonka kokonaishinta asennuksineen on 10 000 €. Tähän kuuluu 22 aurinkopaneelia, joiden vuosittainen sähköntuotto on noin 5 500 kWh. Kesällä sähköä kuluu vähemmän, joten päädyt myymään tuottamastasi aurinkosähköstä 1 500 kWh ja loput 4 000 kWh kulutat itse. Käytännössä tämä tarkoittaa, että myyt noin 28 % koko tuotannostasi. Myydystä sähköstä maksetaan yleensä pörssisähkön markkinahintojen mukaan, mutta oletetaan, että myydyn sähkön keskiarvohinta olisi 12 snt/kWh. Tällöin ansaitsisit sähkönmyynnillä 180 €.

Esimerkki myydyn sähkön verovähennyksistä ja poistoista

Aurinkopaneeleille suoritetaan vuosittainen tarkastus, jossa tarkastetaan paneelien kunto, säädöt ja puhdistetaan paneelit. Tämän ammattilaisen tekemän huollon hinnaksi tulee 150 €. Voit vähentää huollon aiheuttamat kulut ainoastaan myydyn tuotannon osalta, joka tarkoittaa tätä 28 % osuutta aurinkopaneelien koko tuotannosta. Saat laskettua vähennettävän osuuden seuraavasti: 150 € x 0,28 = 42 € eli voit vähentää 42 €. Kun myyntituloista on vähennetty huollon osuus (180 € – 42 €), jää jäljelle 138 € ansiotulot.

Tämän lisäksi aurinkosähköjärjestelmän hankintamenoista voidaan poistaa maksimissaan 25 % vuotuinen menojäännöspoisto. Voit laskea enimmäispoistomäärän seuraavasti: 10 000 € x 0,25 = 2 500 €. Tästä 2 500 € vähennyskelpoista on 28 %, joka tekee 700 € (2 500 € x 0,28 = 700 €). Myyntituloista poistonmäärä on 138 € / 28 % = 493 €.

Tappiota ei kuitenkaan oteta huomioon. Kun laitat 493 € poistoon, ei sinulle jää verotettavaa tuloa. Vähennyskelvottomaksi osuudeksi katsotaan 493 € – 138 € = 355 €. Aurinkosähköjärjestelmän hankinnasta jää menojäännöstä 10 000 € – 493 € = 9 507 €, josta voit vähentää vielä tulevinakin vuosina.

Veroilmoituksen täyttö

Veroilmoitus tulee täyttää ainoastaan siinä tapauksessa, jos ylijäämäsähkön myynnistä saadut tulot ylittävät niistä aiheutuneet kulut. Kuten yllä oleva esimerkki myydyn aurinkosähkön verovähennyksestä osoittaa, summan tulee olla aika suuri ja aurinkopaneelien myyntikapasiteetin yli 50 %, jotta verotettavaa syntyisi. Jos aurinkosähkön myynnistä saadut tulot kuitenkin ylittäisivät menot, ilmoitettaisiin tulot veroilmoituksen ”muun ansiotulot”-kohdassa.

Korkovähennys

Voit vähentää aurinkopaneelien hankkimisesta ja asentamisesta johtuvien lainojen korot asuntovelan korkoina, jos laitteisto on asennettu vakituiseen asuntoosi tai sen läheisyyteen. Kesämökin tai kakkosasuntoon asennetuista aurinkojärjestelmistä ja niihin otetuista lainoista ei saa verovähennystä.

Muista, että hankkiessasi aurinkosähköjärjestelmän sinun on mahdollista saada kotitalousvähennystä tehdystä työstä.

Kirjoittanut

Minna työskentelee tällä hetkellä hakukoneoptimoinnin ja sisältötuotannon parissa. Hän on koulutukseltaan medianomi ja työskennellyt aikaisemmin muun muassa toimittajana. Viimeiset kolme vuotta hän on seurannut aktiivisesti sähkö ja talousasioita, joiden ilmiöistä ja vaikutuksista hän haluaa kirjoittaa kansantajuisesti. Minna asuu tällä hetkellä maaseudulla vanhassa talossa ja pohtii muiden kansalaisten tavoin, mikä olisi paras lämmitysratkaisu mihin päivittää.