Pariskunta säätää huoneen lämpötilaa sähkön ohjausjärjestelmästä.

Sähkön säästämisen sijaan kuluttajien tulisi ohjata sähkönkulutusta hintapiikeistä halvemmille tunneille, sanoo STUL. Nykyään on tarjolla erilaisia ohjausjärjestelmiä, joiden avulla voi automatisoida sähkönkulutusta pörssisähkön hintojen mukaan. Ohjausjärjestelmien hinnat vaihtelevat muutamasta kympistä yli tuhanteen euroon.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on ottanut kantaa tiedotteessaan tämän talven kuumimpana velloneeseen aiheeseen sähköjen säästämisestä. Liiton mukaan ainaisen säästämisen sijaan, paljon tehokkaampaa olisi sähkönkulutuksen kohdentaminen. Vaikka kalliiden määräaikaisten sopimusten omaaville talouksille sähkön käytön minimoiminen on tällä hetkellä paras tapa pienentää sähkölaskua, ei se markkinoiden toimivuuden kannalta ole tarpeellista. Tärkeämpää olisi osata kohdentaa sähkönkulutusta oikea-aikaisesti. Tässä voivat apuna olla erilaiset sähkön ohjausjärjestelmät, jotka näillä sähkön hinnoilla maksavat itsensä nopeasti takaisin.

Tuulivoimatuotanto avainasemassa

Tuulivoimatuotanto kasvaa tällä hetkellä räjähdysmäisesti. Tulevaisuudessa se on ydinvoiman rinnalla merkittävin sähköntuotantotapa Suomessa. Tuulivoiman myötä sähkön hintojen odotetaan heilahtelevan laidasta laitaan ja yhä useammin. Tuulisina päivinä sähkön pörssihinta voi painua miinukselle. Tällaisina päivinä Suomen odotetaan tuottavan sähköä enemmän kuin se kuluttaa tai pystyy myymään eteenpäin naapurimaihin. Tuulettomina aikoina hinnat voivat sitä vastoin nousta keskimääräistä korkeammiksi, etenkin jos sähkön kysyntä on suurta.

Pörssisähkön hinta ohjaa kulutusta

Jo pitkään on enteilty, että tulevaisuudessa yleisin sähkösopimus on pörssisähkö tai niin kutsuttu hybridimalli, jossa sähkön käytön ajoittaminen vaikuttaa kiinteään sähkön hintaan. Markkinoille onkin tullut nyt erilaisia sovelluksia ja ohjausjärjestelmiä, jotka osaavat automaattisesti reagoida sähkön hinnan vaihteluihin ja jopa ennakoivasti ohjata kulutusta tulevan hinnan mukaan. Pörssisähkössä tuntihinnat ilmoitetaan vuorokaudeksi eteenpäin, jonka ansiosta ohjausjärjestelmä osaa laskea, milloin jonkin laitteen käyttö tai lämmitys on taloudellisinta.

Etenkin sähkölämmitteisissä taloissa joustovaraa on paljon ja ilmanvaihdon automaattinen säätely on hyvä keino pienentää energiakustannuksia. ”Sähkön edullisina saatavuushetkinä kiinteistöä voi lämmittää hieman liikaa ja ottaa villapaidan pois. Kaikille lämpötilan jatkuva vaihtelu ei sovi, mutta jos tämä ei haittaa, on lämpötilan pitäminen 23 -17 asteen välillä kokonaistaloudellisempaa kuin lämpötilan pysyvä laskeminen asteella 20 asteesta 19 asteeseen”, kertoo STUL ry:n tekninen asiantuntija Matti Orrberg.

Sähkön ohjausjärjestelmän käyttöönotto tarkoittaa kuitenkin pörssisähkösopimuksen tai muun sähkön tuotantoa tai hintojen vaihtelua seuraavaan sopimuksen solmimista. Liiton mukaan sähkön kulutusta ohjaavat sopimukset kannustavat kuluttajia käyttämään sähköä silloin kun se on hinnaltaan halpaa ja välttämään käyttöä hintojen ollessa korkealla. Orrberg sanoo, että kulutuksen mukautuminen sähkön saatavuuteen leikkaisi myös hintapiikkejä, kun kysyntä laskisi hintojen noustessa.

Sähkön ohjausjärjestelmän hinta ja toimintatapa

Sähkön ohjausjärjestelmiä on erilaisia riippuen laitteen automaattisuudesta ja älykkäistä toiminnoista. Alkeellisimmat versiot ovat käyttäjien ajastettavissa olevia laitteita, kuten ajastettavat pistorasiat. Vaativammat versiot optimoivat sähkönkulutusta jatkuvasti ja tästä huolehtii laitteen lisäksi erikseen ostettava palveluntarjoaja.

Matti Orrberg jakaa laitteet kolmeen hintaluokkaan niiden toimintojen ja automaattisuuden mukaan, mutta korostaa, että yksinkertaisistakin laitteista voi maallikko rakentaa internetin avulla varsin älykkään ratkaisun. ”Älykäs ratkaisu onnistuisi yksinkertaisimmillaan pistorasiaan liitettävän välipalikan avulla, joka on yhteydessä internettiin tai paikalliseen keskusyksikköön ja siitä internettiin. Tällaisessa tapauksessa kaikki olisi maallikon tehtävissä”, havainnollistaa Orrberg. Pistorasioiden hinnat vaihtelevat 20-50 euroon per yksikkö/lämmitin, riippuen ohjaustasosta.

”Kiinteästi sähköihin liitetyt sähköpatterit, lattialämmitykset ja kattolämmitykset ovat hieman arvokkaampia rakentaa, koska ohjausta voidaan joutua tekemään sähkökeskukseen tai muuhun kiinteään asennukseen, jolloin tarvitaan sähköasentajaa avuksi.” Keskuksiin asennettavien ohjauslaitteiden tai älykkäämpien lämmitystermostaattien hinnat vaihtelevat 50-150 euroon per ohjattava kuorma ja siihen päälle sähköasentajan veloittama työ, joka on suurin piirtein saman verran.

Älyteknologia nostaa hintaa

Hieman kalliimpia ovat älykkäästi ohjelmoitavat laitteet, jotka käyttäjä voi ohjelmoida seuraamaan esimerkiksi pörssisähkön spot-hintoja tai aurinkopaneelien tuotantoa. Nämä laitteet yleensä edellyttävät lisäanturien käyttöä, jotta älykkäämpiä esimerkiksi todelliset lämpötilat huomioivia ohjauksia voidaan tehdä. Vaikka laitteet ovat kuluttajien itseasennettavissa ja osa laitetoimittajista tarjoaa varsin helpot keinot tehdä ohjauksia pilvipalveluiden avulla, vaatii ohjelmointi tietoteknistä osaamista, joka voi monelle muodostua kynnyskysymykseksi.

Kalleimmassa päässä ovat laitetoimittajan tai palveluntarjoajan kokonaisratkaisut, jotka huolehtivat jatkuvasti käyttäjän määrittelemien kriteerien mukaisesti kulutuksen optimoinnista esimerkiksi pörssisähkön mukaan. Näihin ratkaisuihin liittyy usein jatkuvia kuukausikuluja, mutta kuluttajalle jää lähinnä tehtäväksi hienosäätöä, kuten huonelämmön pienentäminen matkan ajaksi sovelluksen avulla. Älykkäämmät ja monimutkaisemmat kokonaisuudet tarvitsevat yleensä keskuslaitteen, joka koordinoi kokonaisuutta. Näiden hinnat vaihtelevat 200–1 000 euroon per laite sekä ammattilaisen tekemä ohjelmointi siihen päälle.

Orrbergin mukaan älyn merkitys korostuu, jos erilaisia lämmityksiä ja jäähdytyksiä joudutaan ohjaamaan yhtä aikaa. Erilaiset järjestelmät voivat synnyttää ristiriitoja, jotka voivat pahimmillaan lisätä energiankulutusta. Esimerkkinä sähköpatterit, jotka yrittävät nostaa lämpötilaa samalla kun ilmalämpöpumppu yrittää jäähdyttää kesähelteillä.

Kuluttajan kannalta merkittävimmät erot eri järjestelyissä liittyvät edellä mainittuihin kolmeen eri tasoon ja siihen, kuinka aktiivisesti kuluttaja haluaa ohjauksia hienosäätää. Toiveet omasta aktiivisuudesta ja järjestelmän automaattisuudesta kannattaa kertoa palveluntarjoajalle. ”Tietenkin kustannukset nousevat älyn myötä, mutta huolettomalle omalle ajalle jokainen antaa oman arvonsa ja suurempi hintataso voi olla helposti perusteltavissa”, ynnää Orrberg.

Kirjoittanut

Minna työskentelee tällä hetkellä hakukoneoptimoinnin ja sisältötuotannon parissa. Hän on koulutukseltaan medianomi ja työskennellyt aikaisemmin muun muassa toimittajana. Viimeiset kolme vuotta hän on seurannut aktiivisesti sähkö ja talousasioita, joiden ilmiöistä ja vaikutuksista hän haluaa kirjoittaa kansantajuisesti. Minna asuu tällä hetkellä maaseudulla vanhassa talossa ja pohtii muiden kansalaisten tavoin, mikä olisi paras lämmitysratkaisu mihin päivittää.